TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI

04.09.2019 Tarihinde Yayınlanan SUT Değişikliğine İstinaden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır.Değişikliğe istinaden özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar bilgi notu şeklinde sıralanmıştır.

Renkli reçetelerin(kırmızı ,yeşil,mor,turuncu) manuel yazılması durumunda Kurumun resmi internet sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Yatan hastalara düzenlenen reçetelerde ‘Eczanemizde yoktur’ ibaresi bulunma şartı kaldırılmıştır.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Tenofovir Alafenamid Fumarat (Vemlidy) tedavisi için ön şartlardan biri olan ‘kemik mineral dansitesini etkileyen ilaç kullanımı’ SUT’dan çıkartıldı.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Bupropiyon(Wellbutrin), Vortioksetin(Brintellix) ve Agomelatin(Voldoxan) için Major Depresif bozukluk kaldırılmış, Orta ağır Depresif bozukluk eklenmiştir. Ayrıca nöroloji reçete/raporu kaldırılıp sadece psikiyatri reçete/rapor edebilecektir.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Klozapin(Clonex,Leponex), Olanzapin(Zyprexa vs), Risperidon(Risperdal vs), Amisülpirid(Solian tb), Ketiapin(Seroquel vs), Ziprosidon(Zeldox), Aripiprazol(Abilify), Zotepine, Sertindol(Serdolect), Paliperidon(Xeplion) içeren ürünleri nöroloji reçete/rapor edemiyor. Sadece psikiyatri reçete/rapor edebilecek. Psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen rapor ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Dabigatran(Pradaxa), Rivaroksaban(Xarelto), Edoksaban(Lixiana) ve Apiksaban(Eliquis) kombine kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz’ ifadesi eklenmiştir.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Stronsiyum ranelat(Protelos) (kombinasyonları dahil), Raloksifen(Evista) ve Denosumab(Prolia) etkin maddeli ilaçların raporunu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı da düzenleyebilecek.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar Nöropatik Ağrı ve Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji teşhislerinde sadece 3. Basamak sağlık kuruluşlarından çıkartılan Sağlık Kurulu raporuna istinaden ve rapor çıkartabilecek uzman hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda karşılanması mümkün hale getirildi.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

Nöropatik Ağrı’da rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar;

Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, algoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Romatoloji, Ortopedi ve Tavmatoloji, Geriatri veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji’de rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar:

Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Algoloji Uzmanı

•Nöropatik Ağrıda Kapsaisin (Capciderm Krem) geri ödeme kapsamına  alındı.

•Epilepside  rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar :

Pregabalin etkin maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonlarının 3. Basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az 1 Nöroloji Uzman Hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli SKR’na istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesinde ödenir’ maddesi eklendi.

•Pimekrolimus(Elidel) ve Takrolimus (Tacrolin vs) (topikal formları) kullanım ilkeleri ;

- 2 Kutuya kadar tüm hekimler reçete edebilecek (Atopik Dermatit Teşhisinde)

- 2 Kutu üzerinde Dermatoloji Uzman hekimince raporsuz da reçete edebilecek.

- 10 kutuya kadar alımlarda Dermatoloji Uzman hekim raporuna kadar tüm hekimler reçete edebilecek

- 10 kutudan fazla ödenebilmesi için Dermatoloji Uzman hekimi raporuna istinaden dermatoloji reçetesi gerekecek.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Enteral beslenme ürünlerinde erişkinler için malnütrisyon tanımına aşağıdaki ibare elenmiştir.

(Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.)

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Lizozomal Hastalıklar için tedavi ilkelerinde raporda en az bir  erişkin/çocuk  endokrin ve metabolizma uzmanı bulumak kaydı ile ; gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Evorimus (Afinitor) için meme kanserinde geri ödemesi mümkün hale geldi.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

• KML tedavisi için Bosutinib (Bosulif) geri ödeme kapsamına alındı.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

• Psöriazis tedavisi için biyolojik ajanlardan  iksekizumab( Copellor) geri ödeme kapsamına alındı.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Juvenil Romatoid artritli hastaların 18 yaşından sonra tedavilerinin devamında  erişkin RA  geçiş aşamasında ACR pediatrik cevabı alınan hastalarda DAS 28 koşulu aranmadan Anti-TNF kullanılması mümkün hale getirildi. 18 yaşından sonra hastalığın alevlenmesi durumunda erişkin RA koşulları ve DAS 28 skoru esas alınır.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Pulmoner HT da riociguat( adempas) ile sildenafil (revatio), tadalafil (departon) kombine kullanımı kurumca karşılanmayacaktır.

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Pulmoner HT da seleksipag (Uptravi) geri ödeme kapsamına alındı. 

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019

•Deferasiroks (Exjade) için
 dağılabilir tb formları 2 yaş ve  üzeri, 
 tablet formları 5 yaş üzeri 
organ hasarı veya riski olan hastalarda hematoloji uzman hekiminin bulunduğu skr ile karşılanabilir.
Tedavi altında iken karaciğer demir konsantrasyonu <3mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/L olduğunda tedavi sonlandırılır. 

Yürürlülük tarihi : 12 eylül 2019


13-09-2019

Sıkça Sorulan Sorular
 
11-07-2020
11-07-2020
26-06-2020
25-06-2020
25-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
11-06-2020
21-05-2020
08-01-2020
02-01-2020
22-10-2019
27-09-2019
19-09-2019
19-09-2019
13-09-2019
13-09-2019
26-08-2019
26-08-2019
07-08-2019
29-07-2019
18-07-2019
02-07-2019
15-05-2019
15-05-2019

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu 
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
TEB Majistral
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieczaciodasi@gmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   132   Bugün:   921 Toplam:   27023035   İp:   3.237.66.86