TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI

Gabapentin, Pregabalin, Duloksetin, Alfa Lipoik Asit İçerikli İlaçların Ödenme Şartları Hk. 

GABAPENTİN, PREGABALİN, DULOKSETİN, ALFA LİPOİK ASİT İÇERİKLİ İLAÇLARIN ÖDENME ŞARTLARI HK

  • Bu gruptan pregabalin, gabapentin etken maddelerini içeren ilaçlar NÖROPATİK AĞRI ve EPİLEPSİ teşhislerinde ödenmektedir.

·        Alfa lipoik asit içerikli ilaçlar DİYABETİK PERİFERAL NÖROPATİK AĞRI teşhisinde ödenmektedir.

 

·        Duloksetin içerikli ilaçlar DİYABETİK PERİFERAL NÖROPATİK AĞRI, KRONİK KAS İSKELET AĞRISI, FİBROMYALJİ ve uygun psikiyatrik teşhislerde ödenmektedir.

 

·        Prospektüsünde FİBROMİYALJİ endikasyonu yer aldığı için Lyrica, Alyse, Neurica,Symra, Spesicor, Regapen, Prelica, Pirepsil ve Pagadin(yalnızca 75 mg)  isimli ilaçlar FİBROMİYALJİ teşhisinde de ödenmektedir.

              

 

*** Periferal Diyabetik Nöropatik Ağrı teşhisine ait ICD 10 kodu bulunmadığından bu teşhis için şu kodlar yeterli olacaktır. Ayrıca periferal ifadesi gerekmemektedir.

 

G63.2*  Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)

G59.0*  Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)

 

***Nöropatik Ağrı teşhisine ait ICD-10 kodu bulunmadığından reçete ve raporlarda şu kodların yer alması yeterli olacaktır.(Bu kodlardan birisi varsa açıklamalarda ayrıca nöropatik ağrı yazması gerekmemektedir) :

 

 G58.8   Mononöropatiler diğer, tanımlanmış

          G58.9    Mononöropati, tanımlanmamış

          G59.8    Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

          G59.0    Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)

          G60.2    Nöropati, kalıtsal ataksi ile birlikte

          G60.3    İdiopatik ilerleyici nöropati

          G60.8    Kalıtsal ve idiopatik nöropatiler, diğer

          G60.9    Kalıtsal ve idiopatik nöropati, tanımlanmamış

 

          G62       Polinöropatiler, diğer

 G62.0    Polinöropati ilaca bağlı

G62.1     Alkolik polinöropati

G62.2     Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı

G62.8     Polinöropatiler tanımlanmış, diğer

G62.9     Polinöropati, tanımlanmamış

 

G63        Polinöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G63.0     Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda

G63.1*    Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)

G63.2*    Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)

G63.3*    Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda

G63.4*    Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte (E40-E64†)

G63.5*    Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında (M30-M35†)

G63.6*    Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda (M00-M25†, M40-M96†)

G63.8*    Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

 

G63.2*    Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)

G59.0*    Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)

              


 

Nöropatik Ağrı ve Diyabetik Periferal Nöropatik Ağrı’da kullanım ilkeleri

               Gabapentin ve Pregabalin  etken maddeli ilaçların, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Algoloji,  Deri ve Zührevi Hastalıkları, Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Geriatri veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.


***Danıştay Onuncu Dairesinin 11/02/2020 tarihli ve 2019/11378 sayılı kararı ile;

24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 04/09/2019 tarihli ve 30878 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik -Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri- başlıklı 4.2.25 numaralı maddesinin 3. ve 5. fıkrası ile -Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri- başlıklı 4.2.35.A numaralı maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan üçüncü basamak sağlık kurumlarında ibarelerinin yürütmesi durdurulmuştur.


Alfa Lipoik Asit (Kombinasyonları dahil)

               Diyabetik Periferal Nöropatik;  Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Anestezi ve Reanimasyon, İmmünoloji, Romatoloji, İç Hastalıkları veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Duloksetin;

               Diyabetik Periferal Nöropatik Ağrı tedavisinde; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya üçüncü basamak sağlık kurumlarında Nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu basamaklarda ve bu uzman hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak da tüm hekimlerce reçete edilebilir. (6 aydan sonra psikiyatri hekiminin reçete edebileceği kısıtlaması bu teşhiste yoktur)


               Kronik Kas İskelet Ağrısı ve Fibromiyalji’de; Romatoloji, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce reçete edilebilir. (6 aydan sonra psikiyatri hekiminin reçete edebileceği kısıtlaması bu teşhiste yoktur)


Kronik Kas İskelet Ağrısı ve Fibromiyalji’de Pregabalin Kullanım İlkeleri;

               Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Algoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden sadece bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

27-09-2019

Sıkça Sorulan Sorular
 
11-07-2020
11-07-2020
26-06-2020
25-06-2020
25-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
11-06-2020
21-05-2020
08-01-2020
02-01-2020
22-10-2019
27-09-2019
19-09-2019
19-09-2019
13-09-2019
13-09-2019
26-08-2019
26-08-2019
07-08-2019
29-07-2019
18-07-2019
02-07-2019
15-05-2019
15-05-2019

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu 
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
TEB Majistral
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieczaciodasi@gmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   128   Bugün:   907 Toplam:   27023021   İp:   3.237.66.86