TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI

Mepolizumab (Nucala Sc Flakon) 

Mepolizumab (Nucala Sc Flakon)


 Başlangıç Tedavisi:

Aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan “Hipereozinofilik Ağır Persistan Astım” tanılı hastalarda;

1) Yetişkinlerde,

2) Kan eozinofil sayımının ≥300 hücre/µl olması (uzun süredir düzenli sistemik steroid kullanan hastalarda ise tedavi altında ≥150 hücre/µl olması),

3)

a) En az 6 aydır düzenli sistemik steroid altında kontrollü veya kontrolsüz astımı olması ve/veya

b) Yüksek doz inhaler kortikosteroid (>800 mcg/gün budesonid veya eşdeğeri) ve inhaler uzun etkili beta iki agonist kombinasyonu ile birlikte 3 üncü bir kontrol edici ilacı en az 1 (bir) yıldır kullanmakta olmasına rağmen kontrolsüz astımı olması (en az 3 gün sistemik kortikosteroid kullanımını gerektiren yılda en az 2 atağı olması).

(a ve b maddelerinden herhangi birini sağlaması ya da ikisinin birlikte olması durumunda da uygun olacaktır)

Yukarıdaki kriterleri sağlayan durumlarda Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, en az bir İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak Göğüs Hastalıkları veya İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.


Devam Tedavisi;

 

            İlk tedaviye yanıtın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 16 ncı haftada değerlendirilmesi ve tedaviye devamın uygun görülmesi halinde bu durumun belirtildiği en az bir İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzman Hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göğüs hastalıkları veya immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

 22-10-2019

Sıkça Sorulan Sorular
 
11-07-2020
11-07-2020
26-06-2020
25-06-2020
25-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
24-06-2020
11-06-2020
21-05-2020
08-01-2020
02-01-2020
22-10-2019
27-09-2019
19-09-2019
19-09-2019
13-09-2019
13-09-2019
26-08-2019
26-08-2019
07-08-2019
29-07-2019
18-07-2019
02-07-2019
15-05-2019
15-05-2019

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu 
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
TEB Majistral
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieczaciodasi@gmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   117   Bugün:   949 Toplam:   27023063   İp:   3.237.66.86