2016 Şubat ayı Hastane, Eczane ve Optik fatura tutarları Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi;

2016 Şubat ayı Hastane, Eczane ve Optik fatura tutarları 16.05.2016 tarihinde eczacılarımızın hesabında olacağı yönündedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

16 Mayıs 2016 - Okunma Sayısı : 8970