2022 YILI ADALET BAK. (CEZAEVİ) PROTOKOLLERİ HK

Değerli Meslektaşlarımız,
         2022 yılı Cezaevi (Adalet Bakanlığı) Sözleşmeleri gelmiştir
         2019 yılı ile anlaşmalı olan veya ilk defa yapacak olan eczanelerimiz sözleşmelerini 30 Haziran 2022 Perşembe gününe kadar yapmaları/ yenilemeleri gerekmektedir.
Buna göre;

 • Kayseri Merkez Kapalı Cezaevi ile anlaşmalı Eczacılarımızın sözleşmeleri Kuruma toplu teslim edileceğinden 24 HAZİRAN 2022 Cuma gününe kadar yanında kaşe ve aşağıdaki eki belgeler ile Odamıza Başvurması, (Odamızdan aldırılıp doldurulup gönderilebilir. )
 • Şehir dışı cezaevi müdürlükleri ile anlaşmalı olan eczacılarımızın ise alıp kuruma belirtilen tarihe kadar aşağıdaki eki belgeler ile teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLEŞME BEDELLERİ 50 TL DİR. ÖDEME K.K. VEYA BANKA HAVALESİ İLE YAPILABİLECEKTİR.
Bilgilerinize…

 

ADALET BAKANLIĞI (CEZAEVİ ) PROTOKOLLERİ İÇİN:

SÖZLEŞMENİN İLK KEZ İMZALANMASI HALİNDE:

 • Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik numarası ile birlikte)
 • Ruhsat Fotokopisi (Ruhsat + Sertifika )
 • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (odadan verilir)
 • Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi (odadan verilir)
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form ( Eczane Bilgi Formu -EK4-A) (2022 yılında açılan eczaneler hariçtir)
 • Mükellef 7143 sayılı kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı(KDV Hariç) ve 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı(KDV Hariç) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK4/B)
 • Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ HALİNDE:

 • Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi (Ruhsat + Sertifika)
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (odadan verilir)
 • Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi (odadan verilir)
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form ( Eczane Bilgi Formu -EK4-A) 
 • Mükellef 7143 sayılı kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı(KDV Hariç) ve 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı(KDV Hariç) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK4/B)
 • Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilir.

İLK DUYURU TARİHİ : 16/06/2022

24 Haziran 2022 - Okunma Sayısı : 921