4.2.28-Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

STATİNLERİN YETİŞKİNLERDE KULLANIM İLKELERİ

PRAVASTATİN,ATORVASTATİN,ROSUVASTATİN

LDL DÜZEYİ

RİSK FAKTÖRÜ

TETKİK SONUCU

190 mg/dL’nin üstünde

Gerek yok

En az bir hafta ara ile iki ölçüm olmalı

160 mg/dL’nin üstünde

İki Ek Risk Faktörü

Ek risk faktörleri;

a) Hipertansiyon,

b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü,

c) 65 yaş ve üstü hastalar

En az bir hafta ara ile iki ölçüm olmalı

130 mg/dL’nin üstünde

Üç Ek Risk Faktörü

En az bir hafta ara ile iki ölçüm olmalı

70 mg/dL’nin üstünde

 • Diabetes Mellitus,
 • Akut Koroner Sendrom,
 • Geçirilmiş Mİ,
 • Geçirilmiş İnme,
 • Koroner Arter Hastalığı,
 • Periferik Arter Hastalığı,
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Karotid Arter Hastalığı Olanlar

TEK tetkik sonucu yeterli.

*Statinler ve kolestiramin uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır.

*Tetkik sonuçları rapor öncesi son 6 ay içinde olmalıdır.

*Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz.

*Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez.

STATİNLERİN YETİŞKİNLERDE KULLANIM İLKELERİ

FLUVASTATİN, (® LESCOL 80MG), PRAVASTATİN (® PROVACHOL  40 MG)

ATORVASTATİN, (® LİPİTOR, LİPİTAXİN, KOLESTOR, TARDEN 40MG,80 MG )

ROSUVASTATİN ( CRESTOR, LİVERCOL, COLNAR, ULTROX, STATA, ROSUCOR, ROSUVAS, ROSUFİX  20 MG 40 MG)

Raporun Düzenleneceği Sağlık Kurumu

Raporu Düzenleyecek Hekimler

Rapora İstinaden Reçete Yazabilecek Hekimler

Sağlık Kuruluşları

Uzman Hekim Raporu

 • Kardiyoloji,
 • Kalp Ve Damar Cerrahisi,
 • Endokrinoloji,
 • Geriatri,
 • Nöroloji
 • Tüm hekimler

Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları,

Atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları,

Fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları  (kombinasyonları dahil) 

KOLESTİRAMİN
(® Kolestran 4g saşe)

Raporun Düzenleneceği Sağlık Kurumu

Raporu Düzenleyecek Hekimler

Rapora İstinaden Reçete Yazabilecek Hekimler

Tüm Sağlık Kuruluşları

Uzman Hekim Raporu

 

 • Kardiyoloji,
 • Kalp Ve Damar Cerrahisi,
 • Endokrinoloji,
 • İç Hastalıkları,
 • Nöroloji

Tüm hekimler

 

*Kolestiramin; statinler için istenilen LDL değerleri ve koşullar aranarak, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

 

*Tetkik sonuçları rapor öncesi son 6 ay içinde olmalıdır.

*Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz.

*Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez.

 

 

STATİNLERİN ÇOCUKLARDA KULLANIM İLKELERİ

 

Raporun Düzenleneceği Sağlık Kurumu

Raporu Düzenleyecek Hekimler

Rapora İstinaden Reçete Yazabilecek Hekimler

Tüm Sağlık Kuruluşları

Uzman Hekim Raporu

 • Çocuk Metabolizma Hastalıkları Veya
 • Çocuk Endokrinolojisi Ve Metabolizma Hastalıkları Veya
 •  Çocuk Kardiyolojisi Uzman Hekimi

 

        Tüm hekimler

 • Rapor süresi 6ay

10 yaşından küçük çocuklarda

Ek risk faktörleri;

LDL DÜZEYİ

RİSK FAKTÖRÜ

 

 

 

 

 • Hipertansiyon,
 • VKI Persentile ≥%95,
 • HDL-C <40 Mg/Dl,
 • Diyabet,
 • Kronik Böbrek Yetmezliği,
 • Son Dönem Böbrek Hastalığı,
 • Geçirilmiş Böbrek Nakli,
 • Kawasaki Hastalığı
 • Kronik İnflamatuvar Hastalık,
 • HIV Enfeksiyonu Veya
 • Nefrotik Sendromdur.

 

400 mg/dl ve üstünde

 • Kardiyovasküler hastalık veya
 • Kalp transplantasyonu geçirmiş olan veya
 • Homozigot ailevi hiperkolesterolemili ise tedaviye başlanır

190 mg/dl ve üstünde

 • Ek olarak birden fazla yakın aile bireyinde erken başlangıçlı kardiyovasküler hastalık bulunan veya
 • En az bir risk faktörü bulunanlarda tedaviye başlanır.

10 yaş üzeri çocuklarda

LDL DÜZEYİ

RİSK FAKTÖRÜ

190 mg/dl’nin üstünde

Gerek yok

160 mg/dl’nin üstünde

 • Ek olarak aile öyküsü veya
 • İki ek risk faktörü bulunanlarda tedaviye başlanır

130 mg/dl’nin üstünde

 • Ek olarak klinik kardiyovasküler sistem hastalığı veya
 • Üç ek risk faktörü bulunanlarda tedaviye başlanır.

  * Tetkik sonuçları rapor öncesi son 6 ay içinde yapılmış olmalıdır.

  * En az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere raporda belirtilmeli.

  * Devam eden raporlarda LDL düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu aranmaz.

  * Tedaviye 6 ay ve daha uzun süre ara veren hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.

RAPORLARIN YENİLENMESİ

Yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan

 • Bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya
 • Tedaviye başlama tarihi ve
 • Başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.

Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.

 

        *** Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.

 

 

       

 

 

 

 

            STATİN DIŞINDAKİ LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR

                  FENOFİBRAT(® LOPİD 600), GEMFİBROZİL(® LİPOFEN-SR 250MG )

 

Raporun Düzenleneceği Sağlık Kurumu

Raporu Düzenleyecek Hekimler

Rapora İstinaden Reçete Yazabilecek Hekimler

Tüm Sağlık Kuruluşları

Uzman Hekim Raporu

 • Kardiyoloji,
 • Kalp Ve Damar Cerrahisi,
 • Endokrinoloji,
 • İç Hastalıkları,
 • Nöroloji 

 

 • Tüm hekimler

 

TRİGLİSERİD DÜZEYİ

RİSK FAKTÖRÜ

TETKİK SONUCU

500 mg/dL’nin üstünde

 • Gerek yok

 

 

 • TEK tetkik sonucu yeterli.

 

200 mg/dL üstünde

 • Diabetes Mellitus,
 • Akut Koroner Sendrom,
 • Geçirilmiş MI,
 • Geçirilmiş İnme,
 • Koroner Arter Hastalığı,
 • Periferik Arter Hastalığı,
 • Abdominal Aort Anevrizması Veya
 • Karotid Arter Hastalığı Olanlarda,

 

  * Tetkik sonuçları rapor öncesi son 6 ay içinde yapılmış olmalıdır.

  * Devam eden raporlarda Trigliserid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu aranmaz.

  * Tedaviye 6 ay ve daha uzun süre ara veren hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.

EZETİMİB

(STATİNLERLE KOMBİNASYONLARI DAHİL)

® EZETEC 10 MG TB. ®INEGYL TB: 10 MG EZETİMİB+ 20 MG SİMVASTATİN

Raporun Düzenleneceği Sağlık Kurumu

Raporu Düzenleyecek Hekimler

Rapora İstinaden Reçete Yazabilecek Hekimler

Tüm sağlık kuruluşları

Uzman Hekim Raporu

 • Kardiyoloji,
 • İç Hastalıkları,
 • Nöroloji ya da
 • Kalp ve Damar Cerrahisi

 

Tüm hekimler

En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla tedaviye başlanabilir.

Aşağıdaki nedenlerden birinden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla tedaviye başlanabilir.

 1. Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT  ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da
 2. Kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması

 

 

 

 

 

16 Şubat 2021 - Okunma Sayısı : 17738