4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-2

4.2.6.A-2 ERİŞKİNLERDE BÜYÜME BOZUKLUKLARINDA BÜYÜME HORMONLARININ KULLANIM İLKELERİ

RAPOR SÜRESI

RAPORU DÜZENLEYECEK HEKİMLER

RAPORA İSTİNADEN REÇETE YAZABİLECEK HEKİMLER

RAPOR KODU VE ICD

1 YIL

Endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı Sağlık kurulu raporu

Ø Endokrinoloji uzman hekimi

Ø İç hastalıkları uzmanı

07.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)

Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.

Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:

.

a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.

b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir

Hipofiz hormonlarından (prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi (kontrendikasyon yoksa insülin tolerans testi tercih edilmelidir) tanı için yeterlidir.

İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme hormonu cevabının 3mcg/L’den küçük olduğunun raporda belirtilmesi gereklidir.

4.2.6.A-3- TURNER SENDROMUNDA BÜYÜME HORMONLARININ KULLANIM İLKELERİ

RAPOR SÜRESI

RAPORU DÜZENLEYECEK HEKİMLER

RAPORA İSTİNADEN REÇETE YAZABİLECEK HEKİMLER

RAPOR KODU VE ICD

1 YIL

Çocuk Endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı Sağlık kurulu raporu

Çocuk Endokrinoloji uzmanı

07.10 - Turner Sendromu(Q96)

RAPORLARDA DIKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Epifiz hatları açık olan, klinik ve genetik olarak turner sendromu tanısı almış hastalarda büyüme hormonu bedelleri Kurumca karşılanır.

HER YENILENEN RAPORDA

a) Epifiz hattı açık olması ve

b) Yıllık büyüme hızı 4 cm’in üzerinde olduğunda ve

c) Boy uzunluğu 155 cm.’ ye kadar ve

ç) Kemik yaşı 14’ e ulaşana kadar bütün şartları sağlaması halinde tedaviye 1 yıl süreli raporla devam edilir.

* Hastanın her dört şartı da sağlaması gerekmektedir.

TEDAVİNİN KESİLMESİ

Aşağıdaki kriterlerin herhangi biri sağlandığında tedavi sonlandırılır.

a) Epifiz hattı kapandığında.

b) Yıllık büyüme hızı 4 cm. ve altında olduğunda.

c) Boy uzunluğu 155 cm.’ ye ulaştığında.

ç) Kemik yaşı 14’ e ulaştığında.

*Herhangi biri gerçekleştiği anda tedavi sonlandırılır.

* Raporda ilacın kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilir. Rapor, en fazla 1 yıl süreyle geçerli olup hastanın yaşı ve fiziki boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.

* Raporda ilaçların günlük doz miktarı belirtilmek suretiyle en fazla üçer aylık dozlar halinde reçete edilebilir.


24 Haziran 2020 - Okunma Sayısı : 1212