Astım İlaçlarında Güncel SUT

ASTIM 4.2.24.A. REÇETELEME VE ÖDEME ŞARTLARI

1. İLAÇ

2. İLAÇ

ÖDEME DURUMU

LABA

İKS

FORMOTEROL

(ATİMOS,FORADİL İNH, FORALES ,FORMODAY,

FOTEROL, OXİS, VENTOFOR İNH)

TEK BAŞINA İÇERENLER

BUDEZONİD (İKS) (BUDECORT,BUDEFİX,BUDAİR,BUDOLAR,

CORTAİR,İNFLACORT,MAXAİR,MİFLONİD, PULMİCORT,)

TEK BAŞINA İÇERENLER.

VEYA

FLUTİKAZON (İKS) (FLİXAİR,FLİXON,FLİXOTİDE) TEK BAŞINA İÇERENLER

VEYA

SİKLESONİD (İKS)

ALVESCO, LASECON, CLENİD

ÖDENİR

(TEK BAŞLARINA DA REÇETE EDİLEBİLİR)

SALMETEROL

(SEREVENT)

TEK BAŞINA İÇERENLER

LABA+İKS(KOMİNASYON)

LABA VEYA İKS

FORMOTEROL (LABA)+ BUDEZONİD (İKS)

(COMBİPACK,EXTRAİR,FENOSTER,FİXCORT,

FORADİL, FORPACK, MESSİNA, RESPİDAY,

ROLASTİM, SYMBİCORT, VENTOFOR)

FORMOTEROL (LABA)

(ATİMOS,FORADİL İNH,FORALES,FORMODAY,FOTEROL,

OXİS,VENTOFOR İNH)

TEK BAŞINA İÇERENLER

VEYA

BUDEZONİD (İKS) (BUDEKORT,BUDEFİX,BUDAİR,BUDOLAR,

CORTAİR,İNFLACORT,MAXAİR,MİFLONİD, PULMİCORT,)

TEK BAŞINA İÇERENLER

SALMETEROL (LABA)

(SEREVENT)

TEK BAŞINA İÇERENLER

VEYA

FLUTİKAZON (İKS) (FLİXAİR,FLİXON,FLİXOTİDE) TEK BAŞINA İÇERENLER

VEYA

SİKLESONİD (İKS)

ALVESCO, LASECON, CLENİD

ÖDENMEZ

(SADECE BİRİNİN BEDELİ ÖDENİR)

FORMOTEROL (LABA) + BEKLAMETAZON (İKS)

(BİOSFAR,FORBEFİX,FOSTER,FORTEROL-B)

SALMETEROL (LABA)+ FLUTİKAZON (İKS)

(AİRPUFF,AİRTİDE,BRAQUEL,CYPLOS,FLUDALT

PAVTİDE,PEFSAL,RESPİRO,SERAİR,SERETİDE)

VİKANTEROL (LABA) + FLUTİKAZON (İKS)

(REVİTY)

SABA VEYA SABA+SAMA (KOMBİNE)

İKS

SALBUTAMOL (SABA)

(BRECUR,RONCOTOL,SALRES,VENTACORT,VENTOLİN,

VENTOSAL)

BUDEZONİD NEBUL

(BUDECORT NEBUL,CORTAİR NEBUL , PULMİCORT NEBUL,)

VEYA

FLUTİKAZON NEBUL

(FLİXAİR NEBUL,FLİXOTİDE NEBUL)

VEYA

SİKLESONİD (İKS)

ALVESCO, LASECON, CLENİD

ÖDENİR

(TEK BAŞLARINA YADA DİĞER GRUPLARLA REÇETE EDİLEBİLİR)

SALBUTAMOL (SABA)+ İPRATROPIUM BROMÜR (SAMA)

(COMBİVENT,İPRASAL,İPRAVENT,İPRAVENTOL,

PRALAS,VENTOPİUM)

(İPRALEV-LEVOSALBUTAMOL+IPRATROP BROMÜR)

FENOTEROL (SABA) + İPRATROPIUM BROMÜR (SAMA)

(COMBİBERO)


13 Eylül 2019 - Okunma Sayısı : 1467