BİLİMSEL ECZACILIĞIN 177’İNCİ YILINI KUTLUYORUZ!

Maalesef, Hakkari’de 6 asker ve iki pilotumuzun şehit olduğu haberiyle sarsıldık.

13 Mayıs aynı zamanda Soma faciasının da yıldönümü. Yer altında hayatını kaybeden 301 madencimiz için hala yüreğimiz yanıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü lanetliyor, insanların sağlık, barış ve huzur içinde yaşadığı bir ülke isteğimizi yineliyoruz.

Bu yılki 14 Mayıs temamız:

ECZANELER DEĞİŞİYOR, TOPLUM SAĞLIĞI GELİŞİYOR

Ülkemizde ilk eczacılık sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 yılından bugüne kadar eczacılık mesleği son derece değişti, değişmeye devam ediyor. Bizler de bu değişimi hızlandırmak için meslek örgütü olarak görevimizin başındayız. Sadece talep eden değil, hizmet üreten, katma değer yaratan bir mesleğin mensupları olmak; hastalarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak için uğraşıyoruz.

Bu doğrultuda, geçtiğimiz iki yıl boyunca eczacıların mesleki gelişimini süreklileştirecek bir projeye imza attık. Akılcı Eczane projesi ile, önce

Türkiye’deki eczacılar için ulusal bir yetkinlik çerçevesinin hazırlanması ve serbest eczacılık uygulamalarına dahil edilmesi yönünde çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaları Dünya Eczacılık Federasyonunun kriterlerini gözeterek gerçekleştirdik. “Dünya Çapında Eczacı” tanımından hareket ederek, en gelişmiş sağlık hizmeti veren ülkelerde eczacılar hangi kriterlere uygun hareket ediyorsa bizim meslektaşlarımızın da o kriterleri esas alması ile ilgili bir çerçeve oluşturduk.

Bu kriterlerin tamamına ulaşmak için “sürekli mesleki gelişim” yaklaşımını hayata geçirildi.

8 ilde Astım / KOAH alanında bir pilot proje gerçekleştirildi.

Projemiz Diyabet eğitimi ve arkasından obezite, hipertansiyon, sigara bırakma gibi alanlarda devam edecek. Bu yıl, eczanelerdeki bu değişime dikkat çekmek için 14 Mayıs temamızı “Eczaneler Değişiyor, Sağlık Sistemi Gelişiyor” olarak belirledik.

Son derece sevindirici bir başka gelişmeyi de ilk kez burada dile getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz: Projemizin ilk sonuçlarını 19 Nisan 2016 günü Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki heyete sunduk. Projemizin devamı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle genişletilmesi sonucunda tüm eczacılarımızı yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer konularda eğiteceğiz. Bu eczacılarımıza “Sağlık Danışmanı Eczacı” unvanı Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek. Dileyen meslektaşlarımız daha ileri düzey eğitimler de alabilecek ve diyabet danışmanı eczacı, astım danışmanı eczacı gibi sıfatlarla hastaların iki hekim ziyareti arasında ilaçlarını kullanımı, ilaç –ilaç ve gıda etkileşimlerini, ilaç uyumunu kontrol edecek ve kayıt altına alacaklar. Eczacılar sağlık sistemine, hasta sağlığına katkılarını artırarak sürdüreceklerdir.

En son 2013 yılında imzaladığımız SGK İlaç Alım Protokolünü yenileme sürecinde gergin, yıpratıcı anlar yaşadık. Ancak seçilmiş yöneticilerimizle karşılıklı iyi niyet ve iradeyle eczacının yaralarını kısmen de olsa saran, bazı kazanımlarla çıktığımız bir Protokol imzaladık. Buradan bu süreçte emek sarf eden başta Çalışma Bakanımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz.

İlaç hizmetlerinin sürdürülebilirliği, sağlıkta güvenin simgesi eczanelerimizin varlıklarının ve yaygınlıklarının sürekliliği ve ülkemiz için ciddi bir istihdam alanın korunabilmesi adına;

*Verimli ve düzgün çalışan bir provizyon sisteminin kurulması artık bir zorunluluktur.

*Kamu eczacılarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda da mutlaka bir girişim yapılmalıdır.

*Eczacı ilaç şirketinin SGK’ya olan borcunu ödemek zorunda değildir. Bu zararların bir an önce telafi edilmelidir.

Bunun yanı sıra,

*Yüzdesel ve sabit kâr marjlarının iyileştirilmesi gerekmektedir;

*Eczane temelli verilen hizmetler için meslek hakkı verilmesi şarttır;

*Stok zararlarının karşılanması önem arzetmektedir.

Eczacılar için yeni istihdam alanlarının açılması, mevcut istihdam alanlarındaki sayılarının artırılması ve konumlarının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Türk Eczacıları Birliğinin üç yıl önce yaptığı Eczacı İnsangücü Çalıştayı sonucunda eczacıların çalışabileceği alanlar ve eczacı kadrosu açabilecek olan kurumlar belirlendi. Söz konusu Çalıştay’ın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e de sunuldu.

Ayrıca;

*İlaçta reklamın önlenmesi:

*Yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması ve belirli bir standart ve kaliteyi sağlayamayan eczacılık fakültelerinin kapatılması:

*İlaç politikalarının eczacıların ve eczacı örgütlerinin dâhil olduğu katılımcı bir mekanizma içerisinde belirlenmesi:

BUNLARIN DIŞINDA

Gıda Takviyeleri/Bitkisel İlaçlar/Tıbbi Bitkisel Ürünleri satanlara yönelik cezai tedbirler artırılmalı; insan sağlığı, sağlık simsarlarının eline bırakılmamalıdır.

Veteriner-Zirai İlaçların ilacın aslî uzmanı olan eczacı eliyle eczacı danışmanlığında sunulması bütüncül sağlığa etik yaklaşımın da gereğidir.

*Eczane dışına çıkarılan günübirlik, kemoterapi ilaçları, mamalar, gıda takviyeleri, botoks, aşılar ve eklemiçi sıvıları vb. ürünlerin yeniden eczanelerden sunumunun sağlanması önemlidir.

Bütün bu taleplerimiz karşılandığında, eczanelerin ekonomisi ile birlikte hastanın sağlığının da gelişeceğine inanıyoruz.

Sizlerin aracılığıyla tüm meslektaşlarımızın, eczane teknisyenlerimizin 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü tekrar kutluyor, hastalarımıza bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz.

14 Mayıs 2016 - Okunma Sayısı : 2025