ECZANELER İÇİN STOK AFFI HK.

Değerli Meslektaşlarımız,

03/08/2016 tarihinde yayınlanan kanun gereği Eczanelerin ellerinde bulunan stoklarının nasıl eşitleneceği konusundaki TİTCK duyurusu aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize....

Tüm Eczacılarımızın dikkatine.

Bilindiği üzere 03/08/2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı kanunun 6/2-b maddesi “Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleten üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu surette kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname süresi içerisinde ödenir.” ile eczacılarımıza mali stok eşitleme olanağı sağlanmıştır

Aynı süre zarfında İTS stokları ile eczacılarımızın raf stoklarını eşitlemeleri gerekmektedir. Stok eşitleme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

· Eczacılarımız İTS Portal üzerinden İTS stoklarını excel ya da csv formatında indirebilirler.

· Eczacılarımızın fiziksel stoğunda olmayan ama İTS stoğunda görünen karekodları “Deaktivasyon Bildirimi” ile stoklarından düşmeleri gerekmektedir.

· Deaktivasyon sebebi alanına “70 - Stok affı sebebiyle deaktivasyon” bilgisini girmeleri gerekmektedir.

· Eczanenin fiziksel stoğunda olan ancak İTS stoğunda görünmeyen karekodlar için ise gerekli bildirimi (mal alım) yapmaları gerekmektedir.

· Belirlenen süreden sonra yapılacak denetimlerde gerçek stok ve İTS stoğu arasında farklılık olması durumunda söz konusu eczane ile ilgili cezai işlem uygulanacaktır.

Tüm eczacılarımıza önemle duyurulur


dt:23/08/2016

24 Ağustos 2016 - Okunma Sayısı : 10853