Elektronik Reçete Uygulaması Hk.

07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile

MADDE 14- Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “reçeteyi düzenleyen hekim” ibaresi “ başhekim” şeklinde değiştirilmiştir.

4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması

(5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim başhekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)

Bu Tebliğin;

ç. 12,14, 15 ilâ 19, 23 ilâ 40, 52 ilâ 54 üncü maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,( 15 Ekim 2016 ) yürürlüğe girer.

ASM lerde yazılan reçeteler hakkında Başhekimlik onayının aranmayacağı ile alakalı Kurumdan duyuru beklenmekte olup, açıklama yapılması durumunda duyurusu yapılacaktır.

Bilgilerinize…


dt:10.10.2016

10 Ekim 2016 - Okunma Sayısı : 10029