Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Kontrol İşlemleri Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 03.05.2016 tarihli duyurusuna göre Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat illerinde karşılanan Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ait fatura ve ekleri Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün yayımlanan duyuru ile,

Geçici koruma altındaki yabancılara ait fatura ve eki belgelerin iller bazında hangi İl Müdürlüklerine teslim edileceği;

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından teslim alınan Mart 2016 reçeteleri dahil olmak üzere yeniden belirlenen dağılıma bağlı kalınarak fatura ve eki belgelerin teslim alınması, kontrol işlemlerinin yapılması, kesintilerin değerlendirilmesi, itirazların sonuçlandırılarak bütün işlemleri tamamlanan fatura ve eki belgelerin "İnceleme Tutanağı" ve "İtiraz Değerlendirme Komisyonu Tutanağı" ile birlikte inceleme sonuçlarına ait hesaplama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla elden veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği Acil Yardım Harcama Komisyonuna gönderileceği konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuru.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


DT:04.05.2016

04 Mayıs 2016 - Okunma Sayısı : 10885