HEMOFİLİ TAKİP KARNESİ VE KAN ÜRÜNLERİ REÇETELERİ HAKKINDA GENELGE

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihli ve 2164355 sayılı “Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Reçeteleri Hakkında” 2016/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Ekte yer alan Genelge Yönetim Kurulumuzca incelenmiş olup, dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili Odamız çalışması aşağıdaki gibidir:

1. Hemofili raporları hematoloji uzman hekimlerince, hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecektir.

Hemofili reçetelerine hematoloji veya iç hastalıkları uzman doktoru/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktoru tarafından yalnız faktör yazılabilecek olup;

reçete üzerinde

- Eczane tarafından verilen ilaç miktarı

- İlacın veriliş tarihi

- İlacın fiyatı

- Eczanenin adı ve adresi

- Kullanılan kan ürününün seri numarası

- Hasta karne numarası

Bilgileri eczane tarafından doldurulur. Reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini içeren “hemofili reçete formu” ve “kan ürünleri reçete formu” doldurularak her ayın ilk on günü içinde İl Sağlık Müdürlüklerine eczaneler tarafından teslim edilir. Reçetelerin ikinci nüshası reçete manuel ise hastanın kurumuna gönderilir. Üçüncü nüsha eczanede son nüsha ise karnede kalacaktır.

2. Faktörler dışındaki diğer kan ürünleri (insan albümini, immünoglobulinler) “kan ürünü reçetesi”ne yazılır.

Bu reçetelerin üzerinde

- eczane tarafından verilen ilaç miktarı,

- ilacın fiyatı,

- eczanenin adı ve adresi,

- kullanılan kan ürününün seri numarası,

ilacı veren eczacı tarafından doldurulur.

Kan ürünleri reçeteleri dört nüsha olup birinci nüshası eczaneler tarafından il sağlık müdürlüğüne, ikinci nüshası reçete manuel ise hastanın kurumuna gönderilecektir. Üçüncü nüsha eczanede son nüsha ise karnede kalacaktır.

3. Hemofili-A, Hemofili-B, von Willebrand hastalıkları ve diğer faktör eksikliği durumlarında düzenlenen hemofili karnelerine yazılan reçetelerin geçerli olabilmesi için;

- Kanama halinde tanı biliniyorsa kanamanın yeri açık olarak belirtilir.

- Profilaktik kullanımı durumunda, profilaksiye alınan Hemofili A ve Hemofili B hastalarında hastanın profilaktik tedaviye alınmasını zorunlu kılan klinik durum ve faktör düzeyi belirtilir.

- Faktör VIII kullanımı ile ilgili olarak; ülkemizde ithal edilen bütün faktör VIII konsantrelerinin vWF içermemesi nedeniyle, vWF faktör eksikliği tanısı konan hastaların raporlarında “Kanama ataklarında, vWF içeren faktör VIII konsantreleri veya pür vWF konsantresi ve diğerlerinin kullanılması gerektiği” ibaresi eklenir.

4. Çalınan, kaybolan veya sahte olduğu tespit edilen mor ve turuncu reçeteler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirilir.

- İl sağlık müdürlüklerince konuyla ilgili olarak Kuruma yapılacak bildirimler www.titck.gov.tr adresinden duyurulur ve bu bilgiler il sağlık müdürlükleri tarafından ayrıca il emniyet müdürlüklerine de intikal ettirilir.

Mor ve turuncu reçete haricinde sahte reçete, sahte ilaç kullanım raporu, sahte doktor kaşesi ile karşılaşıldığı durumlarda ise konu emniyet birimlerine veya savcılığa intikal ettirilir.Ek Dosyalar


HEMOFİLİ TAKİP KARNESİ VE KAN ÜRÜNLERİ REÇETELERİ HAKKINDA GENELGE

01 Nisan 2016 - Okunma Sayısı : 14767