İLAÇ STOK DURUMLARININ KONTROL EDİLMESİ HK.

Değerli meslektaşlarımız;

Son günlerde birçok ilacın tedarikinde sorun yaşanmakta, hastalar tarafından ilaca ulaşabilmek için de ilgili bakanlık ve müdürlüklere yoğun şikayetlerde bulunulmaktadır.

Yapılan şikayetler sonrasında ise İl Sağlık Müdürlükleri tarafından denetimler başlatılmış piyasada bulunmayan ilaçlarında İTS üzerinden stok kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 5. Bölümünde yer alan 27. Maddede "(1) Eczaneler tarafından beşeri ilaçların alışı, satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde yahut eczanenin kapanması halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde Kurumca uygulanan ilaç takip sisteminin kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur. İlaç takip sisteminin kapsamına alınacak diğer hususlar ile kayıtlara ilişkin esaslar Kurumca belirlenir." hükmü yer almakta olup,

Yapılan denetimlerde sorun yaşanmaması adına İTS’ye zamanında bildirim yapılmasını ve stokların belirli aralıklarla kontrol edilmesini önemle hatırlatırız.

Yönetim Kurulu

25 Kasım 2021 - Okunma Sayısı : 856