JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞINDAN

31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan;

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin 106 ncı maddesinin 7 nci fıkrası ile er ve erbaşların sağlık hizmeti giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacağı, bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödemelerin Milli Savunma Bütçesinden yapılacağı” maddesi gereğince,

Jandarma Bölge Komutanlığının 10 Ağustos 2016 tarih ve 9200 -40414- 16/ sayılı yazılarında 1 Ağustos 2016 tarihi öncesi elinizde bulunan reçetelerin fatura edilerek ilgili birimlere teslim edilmesi istenilmektedir.

Bilgilerimize….


dt:17/08/2016

17 Ağustos 2016 - Okunma Sayısı : 8467