MANUEL REÇETELERDE BAŞHEKİM ONAYI ZORUNLULUĞU HK

Bilindiği gibi 15.10.2016(dâhil) tarihinden itibaren sistem çalışmaması nedeniyle manuel düzenlenen reçetelerde “sistem çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” İfadesinin başhekim tarafından onaylanma zorunluluğu gelmiştir. Duyurumuz konuya açıklık getirmek amacıyla Odamıza gelen sorular da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler aşağıdaki gibidir. Yani aşağıdaki istisnai hallerde manuel reçete düzenlendiğinde Başhekimlik onayına gerek yoktur.

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler, (almanya dışındaki yurtdışı reçeteleri)

b) Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,

c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,

ç) SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, (trafik kazası, iş kazası, analık hali gibi durumlar)

d) Acilde düzenlenen reçeteler, (barkodunda acil yazan, acil kaşesi bulunan, yeşil alan veya kırmızı alan ibaresi bulunan reçeteler dahil)

e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),

f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında(örneğin toplum sağlığı merkezleri), üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında kalan reçeteler manuel düzenlendiğinde mutlaka “sistem çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ifadesi bulunmalı ve bu ifadeyi başhekim onaylamalıdır. (bunların dışında kalan taburcu,yatan hasta vs reçetelerinin özel bir durumu yoktur)

Aile Hekimlikleri tarafından düzenlenen reçetelerde uygulamanın eskisi gibi olacağı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Medula ana sayfasında duyurulmuştur. Aile Hekimliklerinde manuel reçetelerde “sistem çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ifadesini reçeteyi yazan hekim onaylayacaktır. Duyuru aşağıdaki gibidir:

Tarih : 12.10.2016
Konu : Manuel Reçetelerde Başhekim Onayı
Açıklama : 2.(özel ve devlet hastanesi) ve 3. basamak sağlık hizmet sunucuları ve diyaliz merkezlerinde istisnai haller dışında düzenlenen manuel reçetelerde Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir ibaresinin kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmesi ve bu ibarenin başhekim tarafından onaylanması, 1.basamak aile hekimliklerinde ise reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanması zorunludur. Sözleşmeli eczanelerce bu hususulara dikkat edilmesi onay olmayan reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir. Uygulama 15.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize.

18 Ekim 2016 - Okunma Sayısı : 15048