MSB AĞUSTOS AYI ÖNCESİ ER-ERBAŞ REÇETELERİ HK.

Garnizon Bölge Komutanlığı tarafından Odamıza gelen bilgi doğrultusunda;

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Protokolü çerçevesinde reçete karşılanan birliklerin ( 2. Hava İkmal Bakım Merkezi, 12. Üs, Komando, Ana Bakım, Asker Hastanesi ) 01 Ağustos 2016 tarihine kadar olan reçetelerinin;

31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan;

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin 106 ncı maddesinin 7 nci fıkrası ile er ve erbaşların sağlık hizmeti giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacağı, bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödemelerin Milli Savunma Bütçesinden yapılacağı”

maddesi gereğince; İvedilikle fatura edilerek faturalarının ilgili birimlere teslim edilmesi bilgisi ulaşmıştır.

Bilgilerinize….

Dt:31.08.016

31 Ağustos 2016 - Okunma Sayısı : 8736