ODAMIZ 50. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

12.BÖLGE KAYSERİ ECZACI ODASI

50.  SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

              

       Değerli Meslektaşlarımız,

       Yönetim Kurulumuzun 18.08.2021 tarihli toplantısında alınan kararla 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununun 9.maddesi gereğince 50 inci Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu olarak 17 Eylül 2021  Cuma FİER Toplantı Salonu Mimarsinan Mah. Bozantı Cd. No:184 Kocasinan/Kayseri adresinde saat: 13:00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve adreste 18 Eylül 2021 CUMARTESİ günü saat:13:00’de çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 

       Seçim ise İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın denetiminde 19 Eylül 2021 Pazar günü saat: 09:00---17:00 saatleri arasında Mimarsinan Mah. Bozantı Cd. No:184 Kocasinan/Kayseri  adresindeki FİER Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

GÜNDEM  :

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması
 2. Genel Kurul Divan Seçimi (Başkan, Başkan Vekili,2 Yazman)
 3. Açılış Konuşmaları
 4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporunun Okunması.
 5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması.
 6. Raporların görüşülmesi.
 7. Raporların ibrası.
 8. 2022 Tasarı Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması.
 9. Dilek ve öneriler.
 10. Oda Organlarına Seçilecek Adayların Belirlenmesi.
 11. Kapanış

 

ÖNEMLİ NOT :

TBMM’de 23/02/1995’te kabul edilen 4078 sayılı yasa ve 6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği;

 1. Maddesine göre: Oda Umumi Heyeti’nin her nevi toplantılarına Oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazeret olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
 2. Genel Kurula Katılan eczacılarımızın oy kullanabilmeleri için kimlik belgelerini bulundurmaları zorunludur. (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, Pasaport) gibi.
 3. Mazeret belgelerini gönderecek olan eczacıların;
  1. Hasta olanların raporlarının Resmi Kurum doktorunca onaylanması,
  2. Geçerli mazeret dilekçesi gönderecekler, dilekçelerini Genel Kurul yapıldığı tarihte Divan Başkanlığı’na veya Genel Kurul bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Odaya göndermeleri zorunludur.
  3. Odamıza bağlı ilçe eczanelerden nöbetçi olanların nöbet çizelgelerini mahallin en yüksek Sağlık Amirine onaylatılmış olarak göndermeleri zorunludur.
 4. Belirtilen süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere belirlenen ceza yine 6643 sayılı yasanın 49. maddesi uyarınca tahsil edilir.

21 Ağustos 2021 - Okunma Sayısı : 1185