REÇETESİZ ANTİBİYOTİK SATIŞI DENETİMLERİ HK.

Değerli Meslektaşlarımız,

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden tarafımıza gönderilmiş olan 03.01.2017 tarih ve E.193 sayılı yazılarında;

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 18.03.2013 tarih ve 80727150 sayılı yazıları ile İl Sağlık Müdürlüklerine göndermiş olduğu “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında:

Eczanelerin antibiyotikleri reçete karşılığında satarak, İTS’den çıkışlarını düzenli yapmaları, İTS kayıtlarındaki miktarlarla stoklarındaki miktarları eşit halde bulundurmaları gerekmektedir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 24. Maddesinin “Reçete mukabilinde verilmesi meşrut olan ilaçların reçetesiz verilmesi ve müessir maddelerin eczanelerde toptan satılması yasaktır” hükmü doğrultusunda eczanelerimizin antibiyotikleri reçetesiz satmamaları gerekmektedir.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde reçetesiz antibiyotik satışının tespiti halinde 6197 sayılı Kanunun 44. Maddesine göre cezai işlem yapılacağı bildirilmiş olup,

Üyelerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesini önemle hatırlatırız.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu

dt:13/01/2016

İlgili Kurum Yazısı

REÇETESİZ ANTİBİYOTİK SATIŞI DENETİMLERİ HK.

13 Ocak 2017 - Okunma Sayısı : 24234