ŞELATÖRLER ( Exjade vs) 

ŞELATÖRLER:

1. ENFEROX 500/250/125 mg 28 Tb.

2. EXJADE 500/250/125 mg 28 Tb.

3. FEBIND 500/250/125 mg 28 Tb.

4. FEROUT S 500/250/125 mg 28 Tb.

5. FESOR 500/250/125 mg 28 Tb.

6. FUARTE 500/250/125 mg 28 Tb.

7. DEFRONI 500/250/125 mg 30 Tb.

KURAL:

SUT EK 4/F Madde 47: Deferasiroks (2 yaş üstü "organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski bulunan hastalarda" bu durumun belirtildiği en az bir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince)

Dikkat Edilecek Konular:

- Tedavi altında iken karaciğer demir konsantrasyonu <3 mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/L olduğunda tedavi sonlandırılır.

- Tahlil sonuçları her reçetede belirtilmelidir.

***Serum ferritin ya da karaciğer demir konsantrasyonu değerlerinden yalnızca birinin reçetede belirtilmesi yeterlidir.

(KC) demir konsantrasyonu >3 mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin >300 mikrogram/L olarak reçetede bulunmalıdır.)

Endikasyonlar;

İki yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde Organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski bulunan hastalarda;

A) Kan transfüzyonlarına bağlı kronik demir yüklemesinin (transfüzyonel hemerosideroz) tedavisinde kullanılır ya da

B) Transfüzyona bağlı olmayan Talasemi semptomlarında ( Alfa Talasemi, Beta Talasemi, hafif orta klinik bulgu veren birlikte geçişli Talasemiler) 10yaş ve üzerindeki hastalarda kronik demir yüklemesinin tedavisinde kullanılır.

Ödemeye Esas İlgili ICD-10 Kodları:

a- D-46 Miyelodisplastik sendrom (D46.0,D46.1, D46.2, D46.3, D46.4, D46.7,D46.9)

b- D-55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi ( D55.0, D55.1, D55.2, D55.3, D55.8, D55.9)

c- D-56 Talasemiler (D56.0, D56.1, D56.2, D56.3, D56.4, D56.8, D56.9)

d- D-57 Orak hücre bozuklukları (D57.0, D57.1, D57.2, D57.3, D57.8)

e- D-58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler (D58.0, D58.1, D58.2, D58.8, D58.9)

f- D-59 Kazanılmış hemolitik anemi (D59.2, D59.3, D59.4, D59.5, D59.6, D59.8, D59.9)

g- D-60 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni] (D60.0, D60.8, D60.9)

h- D-61 Aplastik diğer anemiler ( D61.0, D61,1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9)

11 Haziran 2020 - Okunma Sayısı : 419