''Serbest Eczacıların ve Aile Hekimlerinin Erişkin Aşı Uygulamalarına Yaklaşımı'' Saha Araştırması Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nin 05.08.2021 tarih ve 15917 sayılı yazılarında;

"Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan gerekli izinler alınmak sureti ile, bağımsız bir araştırma şirketi olan Bayes Araştırma Şirketi aracılığı ile Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, KAyseri, Malatya, Samsun ve Trabzon illerinde "Serbest Eczacıların ve Aİle Hekimlerinin Erişkin Aşı Uygulamalarına Yaklaşımı" başlığı altında bir saha araştırması planlanmıştır. Anılan illerde rastgele örnekleme yolu ile belirlenecek eczane eczacıları ve aile hekimlerinin araştırmaya dahil olması hedeflenmektedir" denilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İlgili TEB Yazısı ektedir.Ek Dosyalar


Ek dosya için tıklayınız...

03 Eylül 2021 - Okunma Sayısı : 344