Serbest Eczane Nakil İşlemleri hk

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in Eczanenin Nakli başlıklı 19. Maddesinde yer alan"Mevcut eczane yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını korur." Hükmüne göre nakil sürecinde eczaneler, Ruhsat/Sertifika düzenlenene kadar mevcut yerlerinde, Ruhsat/Sertifika düzenlendiktensonra yeni yerlerinde faaliyetlerini sürdürebilirler.Nakil sürecinde olan eczanelerin yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmüne uyma konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmekte olup; bundan sonraki süreçte tüm nakil işlemleri için Ruhsat/Sertifika düzenlenme ve teslim tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak bildirilecektir. Bilgilerinize sunulur.

Yönetim Kurulu

09 Temmuz 2024 - Okunma Sayısı : 383