Sosyal Güvenlik Kurumunun 418 Uyarı Kodu Hakkındaki Yazısı

Covid - 19 Pandemi süresince hastaların kronik hastalıkları için kullandıkları ilaçlarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla sağlık raporları ile reçete yazdırmadan 418 uyarı kodu ile eczanelerden ilaç alması sağlanmıştır. Odamıza ve Kuruma ulaşan şikâyetlerde, hastaların kendi izin ve bilgileri olmadan eczaneler tarafından raporlu reçete girildiği, uygulamanın suistimal edildiği görülmüştür.

Konuyla ilgili olarak Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve E-85987481 sayılı yazısına göre; hastaların bilgisi dışında eczaneler tarafından 418-reçete kodu ile sisteme girişi yapılan ilaçlar hakkındaki bu şikâyetlere istinaden müdürlük tarafından yürütülen inceleme neticesinde usulsüzlüğün tespiti halinde SGK Protokolünün 5.3.10 maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Gerek reçete kontrol sırasında, gerek hasta şikayeti ile usulsüzlüğün tespiti halinde beklenmeksizin protokol hükümlerine göre idari, mali ve adli işlemlerin yapılacağı kurum tarafından bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolü 5.3.10; Eczacı ya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı ya da eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.Ek Dosyalar


Kurum Yazısı İçin Tıklayınız

24 Mart 2021 - Okunma Sayısı : 4477