SUT 4.2.9.D Maddesi Hakkında

43.A.00/23346

04/09/2023

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sağlık Uygulama Tebliği'nin "4.2.9.D - Oral esansiyel aminoasit preparatları ve keto analogları kullanım ilkeleri" maddesine göre, her reçete ve rapora güncel serum albümin düzeyini gösterir tetkik sonucunun eklenmesinin gerekli olup olmadığı konusunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Birliğimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden bilgi talep edilmişti.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden gelen ve ekte yer alan yazıda, "...serum albümin düzeyine ait yeni tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilmesi durumunda Kurumumuzca finanse edilebileceği..." şeklinde bilgi verilmiştir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

04 Eylül 2023 - Okunma Sayısı : 579