Topikal İmmünsüpresifler (Elidel, Tacrolin vs)

Topikal İmmünsüpresifler (Elidel, Tacrolin vs)

13.1.10. Pımekrolımus*

13.1.12. Tacrolımus*

PIMEKROLIMUS

-ELİDEL KREM %1

TACROLIMUS

-PROTOPIC POMAT %0.1 -PROTOPIC POMAT %0.03

-TACROLIN POMAT %0.1 -TACROLIN POMAT %0.03

-TOPICLIN POMAT %0.1 -TOPICLIN POMAT %0.03

KURAL

Pimekrolimus ve takrolimus (topikal formları) kullanım ilkeleri

v RAPORSUZ

· Prospektüs endikasyonlarında yer alan Atopik Dermatit teşhisi ile |;

· Ayakta tedavilerde aynı reçetede 2 kutuya kadar tüm hekimlerce,

· 2 kutu üzeri kullanım gereken hallerde dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

v RAPORLU

· Dermatoloji uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli rapora istinaden aynı reçetede

· 10 kutuya kadar tüm hekimlerce,

· 10 kutu üzeri kullanım gereken hallerde dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Ø 13.01 Psoriazıs, Vitiligo*(EK4/D; Liste 13.1.10.)

· Dermatoloji raporunda SADECE L80 VİTİLİGO muaftır.

· Dermatoloji rapor ve reçetesi ile karşılanır.

· (L40-Psorıazis ICD-10 KODUNDA ÖDENMEZ )

· Reçete kaydında 293-VITILIGO seçilerek kaydedilir.

Ø 20.00 katılım paylı

v

· Prospektüs endikasyonlarında yer alan Atopik Dermatit teşhisinde

· Dermatoloji rapor çıkarabilir.

· Rapora istinaden Aynı reçetede 10 kutuya kadar tüm hekimlerce,

· Aynı reçetede 10 kutu üzeri kullanım gereken hallerde dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.

· Reçete kaydında 394-ATOPİK DERMATİT seçilir.

v TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaçları listesinde

· L80-Vitiligo,

· L93.0-Diskoid Lupus Eritematozusi ,.

· L21 - Seboreik Dermatit(L21- Seboreik Dermatit tanılı rapor açıklamasında İnatçı Seboreik Dermatit yazmalı)

· Dermatoloji rapor ve reçetesi ile karşılanır.

· Reçete kaydında 272 – SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAY ALINMADAN KULLANILACAK ENDİKASYON DIŞI İLAÇLAR seçilir.

(Ek 4 Madde 5 Pımekrolımus / Ek4 Madde 6 Tacrolımus)

PİMEKROLİMUS VE TAKROLİMUS (TOPİKAL FORMLARI)

KULLANIM İLKELERİ

RAPORSUZ

Ayakta tedavilerde aynı reçetede

2 kutuya kadar

Tüm hekimler

· Atopik Dermatit

10 kutu üzeri kullanım gereken hallerde

Dermatoloji uzman hekimleri

· Atopik Dermatit

RAPORLU

Dermatoloji uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli rapora istinaden aynı reçetede

10 kutuya kadar

Tüm hekimler

· Atopik Dermatit

10 kutu üzeri kullanım gereken hallerde Dermatoloji uzman hekimleri

· Atopik Dermatit

· L80-Vitiligo

· L93.0-Diskoid Lupus Eritematozusi

· L21 - Seboreik Dermatit( İnatçı Seboreik Dermatit )

ATOPIK DERMATİT

VITILIGO

İNATÇI SEBOREİK DERMATİT

DISKOID LUPUS ERIMATOZUS

VITILIGO

HEKİMİN DÜZENLEDİĞİ RAPORDA

TEŞHİS KODU

20.00 EK-4/D LİSTEDE YER ALMAYAN HASTALIKLAR (HASTA KATILIM PAYLI)

13.01 PSORIAZIS,

VİTİLİGO

20.00 EK-4/D LİSTEDE YER ALMAYAN HASTALIKLAR (HASTA KATILIM PAYLI)

20.00 EK-4/D LİSTEDE YER ALMAYAN HASTALIKLAR (HASTA KATILIM PAYLI)

20.00 EK-4/D LİSTEDE YER ALMAYAN HASTALIKLAR (HASTA KATILIM PAYLI)

ICD-10 KODU

L20

L80

L21

L93.0

L80

MEDULA SİSTEMİNDE ECZANEDE

RECETE UYARI KODU

394 ATOPİK DERMATİT

293-VITILIGO

272 – SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAY ALINMADAN KULLANILACAK ENDİKASYON DIŞI İLAÇLAR

272 – SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAY ALINMADAN KULLANILACAK ENDİKASYON DIŞI İLAÇLAR

272 – SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAY ALINMADAN KULLANILACAK ENDİKASYON DIŞI İLAÇLAR

29 Temmuz 2019 - Okunma Sayısı : 2775