UYARI !!!

Değerli Meslektaşlarımız,

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, ücretlerin bankalar aracılığı ile ödenmesinde 10 olan işçi sayısı alt sınırı 5’e düşürüldü.

Bu şekilde, iş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümleri uygulanan işverenler ve üçüncü kişiler, çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde, 01 Haziran 2016 tarihi itibari ile ücretleri bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü tutuldu.

Öte yandan, işçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102/a maddesine göre 2016 yılı için geçerli olmak üzere her bir işçi ve her ay için 161 TL. idarî para cezası uygulanacaktır.

Cezalı konuma düşmemeniz için önemle hatırlatırız.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası / Yönetim Kurulu

10 Haziran 2016 - Okunma Sayısı : 10469