SUT KOMİSYONU DUYURULARI

06 MAYIS 2021 GEÇERLİLİK TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ-İNTRANAZAL KULLANIM İLKELERİ
06 MAYIS 2021 GEÇERLİLİK TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ-İNTRANAZAL KULLANIM İLKELERİ

Kayseri Eczacı Odası SUT Komisyonumuz tarafından hazırlanan, 06.05.2021 tarihinde yürürlüğe giren SUT değişikliği ile intranasal steroid, intranasal antihistaminik ve nazal dekonjestan ilaçlarda dikkat edilmesi gereken duruml...

04.06.2021

06 MAYIS 2021 GEÇERLİLİK TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ-BPH İLAÇLARI
06 MAYIS 2021 GEÇERLİLİK TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ-BPH İLAÇLARI

KayseriEczacı Odası SUT Komisyonumuz tarafından hazırlanan,06.05.2021 tarihinde yürürlüğe giren SUT değişikliğiile α -blokörler ve 5-α reduktaz inhibitörleri ve Üriner antispazmodik ilaçlarda dikkat edilmesi ...

01.06.2021

4.2.28-Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
4.2.28-Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

STATİNLERİN YETİŞKİNLERDE KULLANIM İLKELERİ PRAVASTATİN,ATORVASTATİN,ROSUVASTATİN LDL DÜZEYİ RİSK FAKTÖRÜ TETKİK SONUCU 190 mg/dL&rsquo...

16.02.2021

Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-1
Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-1

KAYSERİ ECZACI ODASI SUT KOMİSYONU NOTU Ø 4.2.33 maddesinde intravitreal (göz içine uygulanan) ilaçlar için cevap kriterleri ve yanıtsızlık tanımlanmış olup, başlangıç veya idame tedavilerde yanıt/yanıtsızlık kriterlerinden birinin g...

11.07.2020

Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-2
Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-2

İDAME TEDAVİLERDEDeksametazon intravitreal implant ve vertaporfin etkin maddeli ilaçlar hariç olmak üzere yükleme dozu sonrası (3 doz olarak uygulanarak tamamlanacak) BEVACİZUMAB (ALTUZAN) Ø Tek Göz Hastalıkları Uzman Hekim RaporuØ 1 ay s...

11.07.2020

Fosfomisin (Monurol vs) Etkin Maddeleri ilaçların Sut Hükümleri
Fosfomisin (Monurol vs) Etkin Maddeleri ilaçların Sut Hükümleri

16 Haziran 2020 tarihli SUT değişikliğine istinaden (24.06.2020 tarihinden itibaren geçerli) Ek/4E-13-28.1 maddesine “fosfomisin oral formları sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 saşe...

24.06.2020

16.06.2020 tarihinde yayınlanan SUT Değişikliği
16.06.2020 tarihinde yayınlanan SUT Değişikliği

4.1.5 Maddesinde yapılan değişiklik ile güvenlik izlem formu (GİF) ile takibi sağlanan ilaçlar için ilgili formun hasta adına düzenlendiği, numarası gibi bilgilerin e-reçetede yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. (Ancak protokolümüzün...

24.06.2020

4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-2
4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-2

4.2.6.A-2 ERİŞKİNLERDE BÜYÜME BOZUKLUKLARINDA BÜYÜME HORMONLARININ KULLANIM İLKELERİ RAPOR SÜRESI RAPORU DÜZENLEYECEK HEKİMLER RAPORA İSTİNADEN REÇETE YAZABİLECEK HEKİMLER ...

24.06.2020

4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-1
4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-1

4.2.6.A-1 ÇOCUKLARDA BÜYÜME BOZUKLUKLARINDA BÜYÜME HORMONLARININ KULLANIM İLKELERİ GENOTROPIN ,HUMATROPE, NORDITROPIN, OMNITROPE, SAIZEN RAPORSÜRESI RAPORU DÜZENLEYECEK HEKİMLER ...

24.06.2020

4.2.34. Maddesi MS ilaçları sut değişikliği
4.2.34. Maddesi MS ilaçları sut değişikliği

§ Multipl Skleroz (MS) için yapılan SUT değişikliği için yürürlülük tarihi 18.05.2020 tarihi olup değişiklik öncesi düzenlenmiş raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir. § Beta İnterferon( REBIF), Glatiramer asetat (COPAXONE), Teri...

21.05.2020

Duloksetin Grubu  Raporlu Ödenme Şartları
Duloksetin Grubu  Raporlu Ödenme Şartları

DULOKSETİN GRUBU ÖDENME ŞARTLARI (RAPORLU) RAPORLU TEŞHİS BRANŞ TESİS BASAMAK RAPORA İSTİNADEN R...

08.01.2020