SUT KOMİSYONU DUYURULARI

4.2.28-Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
4.2.28-Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

STATİNLERİN YETİŞKİNLERDE KULLANIM İLKELERİ PRAVASTATİN,ATORVASTATİN,ROSUVASTATİN LDL DÜZEYİ RİSK FAKTÖRÜ TETKİK SONUCU 190 mg/dL&rsquo...

16.02.2021

 4.2.12.A - SPESİFİK İMMÜNGLOBULİNLERİN KULLANIM İLKELERİ (HEPATİT İMMUNGLOBULİNLERİ)
 4.2.12.A - SPESİFİK İMMÜNGLOBULİNLERİN KULLANIM İLKELERİ (HEPATİT İMMUNGLOBULİNLERİ)

4.2.12.A - SPESİFİK İMMÜNGLOBULİNLERİN KULLANIM İLKELERİ (HEPATİT İMMUNGLOBULİNLERİ) HEPATECT , IVHEBEX ,HEPAGAM B, HEPATITIS B,HYPERHEB B,HEBQUIN B REÇETE DOZU RAPORU DÜZ...

17.12.2020

Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-1
Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-1

KAYSERİ ECZACI ODASI SUT KOMİSYONU NOTU Ø 4.2.33 maddesinde intravitreal (göz içine uygulanan) ilaçlar için cevap kriterleri ve yanıtsızlık tanımlanmış olup, başlangıç veya idame tedavilerde yanıt/yanıtsızlık kriterlerinden birinin g...

11.07.2020

Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-2
Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri (Güncel) (Eylea, Lucentis, Özürdex)-2

İDAME TEDAVİLERDEDeksametazon intravitreal implant ve vertaporfin etkin maddeli ilaçlar hariç olmak üzere yükleme dozu sonrası (3 doz olarak uygulanarak tamamlanacak) BEVACİZUMAB (ALTUZAN) Ø Tek Göz Hastalıkları Uzman Hekim RaporuØ 1 ay s...

11.07.2020

Fosfomisin (Monurol vs) Etkin Maddeleri ilaçların Sut Hükümleri
Fosfomisin (Monurol vs) Etkin Maddeleri ilaçların Sut Hükümleri

16 Haziran 2020 tarihli SUT değişikliğine istinaden (24.06.2020 tarihinden itibaren geçerli) Ek/4E-13-28.1 maddesine “fosfomisin oral formları sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 saşe...

24.06.2020

16.06.2020 tarihinde yayınlanan SUT Değişikliği
16.06.2020 tarihinde yayınlanan SUT Değişikliği

4.1.5 Maddesinde yapılan değişiklik ile güvenlik izlem formu (GİF) ile takibi sağlanan ilaçlar için ilgili formun hasta adına düzenlendiği, numarası gibi bilgilerin e-reçetede yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. (Ancak protokolümüzün...

24.06.2020

4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-2
4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-2

4.2.6.A-2 ERİŞKİNLERDE BÜYÜME BOZUKLUKLARINDA BÜYÜME HORMONLARININ KULLANIM İLKELERİ RAPOR SÜRESI RAPORU DÜZENLEYECEK HEKİMLER RAPORA İSTİNADEN REÇETE YAZABİLECEK HEKİMLER ...

24.06.2020

4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-1
4.2.6.A-Büyüme hormonu bozuklukları-1

4.2.6.A-1 ÇOCUKLARDA BÜYÜME BOZUKLUKLARINDA BÜYÜME HORMONLARININ KULLANIM İLKELERİ GENOTROPIN ,HUMATROPE, NORDITROPIN, OMNITROPE, SAIZEN RAPORSÜRESI RAPORU DÜZENLEYECEK HEKİMLER ...

24.06.2020

 ŞELATÖRLER ( Exjade vs) 
 ŞELATÖRLER ( Exjade vs) 

ŞELATÖRLER: 1. ENFEROX 500/250/125 mg 28 Tb. 2. EXJADE 500/250/125 mg 28 Tb. 3. FEBIND 500/250/125 mg 28 Tb. 4. FEROUT S 500/250/125 mg 28 Tb. 5. FESOR 500/250/125 mg 28 Tb. 6. FUARTE 50...

11.06.2020

4.2.34. Maddesi MS ilaçları sut değişikliği
4.2.34. Maddesi MS ilaçları sut değişikliği

§ Multipl Skleroz (MS) için yapılan SUT değişikliği için yürürlülük tarihi 18.05.2020 tarihi olup değişiklik öncesi düzenlenmiş raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir. § Beta İnterferon( REBIF), Glatiramer asetat (COPAXONE), Teri...

21.05.2020

Duloksetin Grubu  Raporlu Ödenme Şartları
Duloksetin Grubu  Raporlu Ödenme Şartları

DULOKSETİN GRUBU ÖDENME ŞARTLARI (RAPORLU) RAPORLU TEŞHİS BRANŞ TESİS BASAMAK RAPORA İSTİNADEN R...

08.01.2020

Duloksetin Grubu Raporsuz Ödenme Şartları
Duloksetin Grubu Raporsuz Ödenme Şartları

DULOKSETİN GRUBU ÖDENME ŞARTLARI (RAPORSUZ) RAPORSUZ: TEŞHİS BRANŞ DOZ UYARI KODU Genel...

02.01.2020

Mepolizumab (Nucala Sc Flakon)
Mepolizumab (Nucala Sc Flakon)

Mepolizumab (Nucala Sc Flakon) Başlangıç Tedavisi: Aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan “Hipereozinofilik Ağır Persistan Astım” tanılı hastalarda; 1) Yetişkinlerde, 2) Kan eozinofil sayımının ≥300 hücre/µl olması (uzun ...

22.10.2019

Gabapentin, Pregabalin, Duloksetin, Alfa Lipoik Asit İçerikli İlaçların Ödenme Şartları Hk.
Gabapentin, Pregabalin, Duloksetin, Alfa Lipoik Asit İçerikli İlaçların Ödenme Şartları Hk.

GABAPENTİN, PREGABALİN, DULOKSETİN, ALFA LİPOİK ASİT İÇERİKLİ İLAÇLARIN ÖDENME ŞARTLARI HK Bu gruptan pregabalin, gabapentin etken maddelerini içeren ilaçlar NÖROPATİK AĞRI ve EPİLEPSİ teşhislerinde ödenmektedir. · Alfa li...

27.09.2019

KOAH İlaçlarında Güncel SUT   - 2 -
KOAH İlaçlarında Güncel SUT   - 2 -

2). KOAH 4.2.24.B. REÇETELEME VE ÖDEME ŞARTLARIİLAÇİLAÇÖDENME DURUMUBEKLOMETAZON (İKS)+FORMOTEROL (LABA)+GLİKOPRONYUM(LAMA)(TRİMBOW)VEYAFLUTİKAZON (İKS)+UMEKLİDİNYUM (LAMA)+VİLANTEROL (LABA)(TRELEGY)FORMOTEROL(ATİMOS,FORADİL İNH, FORALES FO...

19.09.2019