SUT KOMİSYONU DUYURULARI

Mepolizumab (Nucala Sc Flakon)
Mepolizumab (Nucala Sc Flakon)

Mepolizumab (Nucala Sc Flakon) Başlangıç Tedavisi: Aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan “Hipereozinofilik Ağır Persistan Astım” tanılı hastalarda; 1) Yetişkinlerde, 2) Kan eozinofil sayımının ≥300 hücre/µl olması (uzun ...

22.10.2019

Gabapentin, Pregabalin, Duloksetin, Alfa Lipoik Asit İçerikli İlaçların Ödenme Şartları Hk.
Gabapentin, Pregabalin, Duloksetin, Alfa Lipoik Asit İçerikli İlaçların Ödenme Şartları Hk.

GABAPENTİN, PREGABALİN, DULOKSETİN, ALFA LİPOİK ASİT İÇERİKLİ İLAÇLARIN ÖDENME ŞARTLARI HK Bu gruptan pregabalin, gabapentin etken maddelerini içeren ilaçlar NÖROPATİK AĞRI ve EPİLEPSİ teşhislerinde ödenmektedir. · Alfa li...

27.09.2019

KOAH İlaçlarında Güncel SUT   - 2 -
KOAH İlaçlarında Güncel SUT   - 2 -

2). KOAH 4.2.24.B. REÇETELEME VE ÖDEME ŞARTLARIİLAÇİLAÇÖDENME DURUMUBEKLOMETAZON (İKS)+FORMOTEROL (LABA)+GLİKOPRONYUM(LAMA)(TRİMBOW)VEYAFLUTİKAZON (İKS)+UMEKLİDİNYUM (LAMA)+VİLANTEROL (LABA)(TRELEGY)FORMOTEROL(ATİMOS,FORADİL İNH, FORALES FO...

19.09.2019

KOAH İlaçlarında Güncel SUT   - 1 -
KOAH İlaçlarında Güncel SUT   - 1 -

1). KOAH 4.2.24.B. REÇETELEME VE ÖDEME ŞARTLARIİLAÇİLAÇÖDENME DURUMULABA+İKS(KOMBİNASYON)LAMAFORMOTEROL (LABA)+ BUDEZONİD (İKS)(COMBİPACK,EXTRAİR,FENOSTER,FİXCORT,FORADİL,FORPACK,MESSİNA,RESPİDAY,ROLASTİM,SYMBİCORT,VENTOFOR)TIOTROPIUM BROMÜ...

19.09.2019

Astım İlaçlarında Güncel SUT
Astım İlaçlarında Güncel SUT

ASTIM 4.2.24.A. REÇETELEME VE ÖDEME ŞARTLARI 1. İLAÇ 2. İLAÇ ÖDEME DURUMU LABA İKS FORMOTEROL (ATİMOS,FORADİL ...

13.09.2019

04.09.2019 Tarihinde Yayınlanan SUT Değişikliğine İstinaden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
04.09.2019 Tarihinde Yayınlanan SUT Değişikliğine İstinaden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır.Değişikliğe istina...

13.09.2019

TİTCK
Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi’nde Yer Alan İlaçlar
TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi’nde Yer Alan İlaçlar...

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi’nde yer alan ilaçların sadece izin verilen branşın rapor düzenlemesi ve izin verilen branşın reçete etmesiyle ödeneceği tarafımıza yazılı olarak bildirilmiştir.İlgil...

26.08.2019

20.00
– Ek-4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar (Hasta Katılım Paylı) rapor kodu
ile verilen ilaçlar hk.
20.00 – Ek-4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar (Hasta Katılım Paylı) rapor kodu ile verilen ila...

20.00 – Ek-4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar (Hasta Katılım Paylı) rapor kodu ile verilen ilaçlarda endikasyon uyumunun arandığı kurum tarafından yazılı olarak bildirilmiştir.İlgili duyuru için tıklayınız...http://www.kayserieo.org....

26.08.2019

Kapesitabin (Kapeda -Xeltabin)
Kapesitabin (Kapeda -Xeltabin)

4.2.14.3 Kanser tedavisinde endikasyon dışı ilaç kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlı...

07.08.2019

Topikal İmmünsüpresifler (Elidel, Tacrolin vs)
Topikal İmmünsüpresifler (Elidel, Tacrolin vs)

Topikal İmmünsüpresifler (Elidel, Tacrolin vs) 13.1.10. Pımekrolımus* 13.1.12. Tacrolımus* PIMEKROLIMUS -ELİDEL KREM %1 TACROLIMUS -PROTOPIC POMAT %0.1 -PROTOPIC POMAT %0.03 -TACROLIN POMAT %0.1 -TACROLIN POMAT %0....

29.07.2019

Hastalığa özel ( Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi ) diyet ürünleri ve Tıbbi Mamalar listesinde bulunan mamaların geri ödemesi hk. (Neocate vs)
Hastalığa özel ( Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi ) diyet ürünl...

Bilindiği üzere Neocate 400 gr mama gibi Doğuştan Metabolik Hastalıklar teşhisinde ödenen mama grubunda medulada15.04-Doğuştan Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar ve Bağırsak Operasyonundan Dolayı Oluşan Malabsorbsiyonlar ve Malnütr...

18.07.2019

İmmünostimülanlar - Hemopatik Büyüme Faktörleri ( Koloni Stimüle Edici Faktörler ) (Neupogen, Granocyte vs)
İmmünostimülanlar - Hemopatik Büyüme Faktörleri ( Koloni Stimüle Edici Faktörler ) (Neupogen, Granoc...

İmmünostimülanlar - Hemopatik Büyüme Faktörleri ( Koloni Stimüle Edici Faktörler ) (Neupogen, Granocyte vs) FİLGRASTİM -LEUCOSTİM 15- 30 MIU -FRAVEN 30MIU -LEUKOPLUS 30MIU -NEUPOGEN 30-48 MIU -TEVA...

02.07.2019

Xolair (Omalizumab) Flakon
Xolair (Omalizumab) Flakon

Xolair (Omalizumab) Flakon Kronik İdiyopatik Ürtiker tanısında: En az 24 ay süreli antihistaminik kullanmış ancak yanıt alamamış hastada; Bu durumun belirtildiği 12 haftalık süreli sağlık raporu çıkartılır (hastanın ila...

15.05.2019

Sağlık Bakanlığı’ndan endikasyon dışı onayalınmış raporlarda dikkat edilmesi gereken konular
Sağlık Bakanlığı’ndan endikasyon dışı onayalınmış raporlarda dikkat edilmesi gereken konular...

Sağlık Bakanlığı’ndan endikasyon dışı onay alınmış raporlarda dikkat edilmesi gereken konular ·Medula eczane sistemi üzerinden endikasyon dışı onay belgesi görüntülenerek sorgulanmalıdır. ·Endika...

15.05.2019