Tüm Duyurular

KRONİK İDİYOPATİK TANISINDA ÖDENEN MONTELUKAST SODYUM ETKEN MADDELİ İLAÇLAR HK
KRONİK İDİYOPATİK TANISINDA ÖDENEN MONTELUKAST SODYUM ETKEN MADDELİ İLAÇLAR HK

Sağlık Uygulama Tebliği’nin Ek-4/F 62. Maddesinde: “Montelukast; antihistaminiklere dirençli kronik idiyopatik ürtikerin kombine tedavisinde, alerji ve/veya immunoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar...

08.09.2016

Er Erbaş Reçetelerine Ait Faturaların Düzenlenmesi ve Teslimi Hakkında
Er Erbaş Reçetelerine Ait Faturaların Düzenlenmesi ve Teslimi Hakkında

Bilindiği üzere 31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de yer alan “(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna ge...

08.09.2016

"Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS)" Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 31.08.2016 tarihinde “Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu” konulu bir duyuru yayınlanmış olup, duyuruda;6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sa...

06.09.2016

MSB AĞUSTOS AYI ÖNCESİ ER-ERBAŞ REÇETELERİ HK.
MSB AĞUSTOS AYI ÖNCESİ ER-ERBAŞ REÇETELERİ HK.

Garnizon Bölge Komutanlığı tarafından Odamıza gelen bilgi doğrultusunda; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Protokolü çerçevesinde reçete karşılanan birliklerin ( 2. Hava İkmal Bakım Merkezi, 12. Üs, Komando, Ana Bakım, Asker Hastanesi ) 0...

31.08.2016

MSB Er-Erbaş Sağlık Hizmetleri Giderleri Hk.
MSB Er-Erbaş Sağlık Hizmetleri Giderleri Hk.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazı ile, 31 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan,"Er ve erbaşların sağlık hizmet giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanır. Bu giderle...

31.08.2016

25.08.2016 Tarihli SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında
25.08.2016 Tarihli SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişikliklerin yürürlükte bulunan SUT İle hazırlanan karşılaştırmalı tablosuna aşağıda...

26.08.2016

TERÖRÜ NEFRETLE KINIYORUZ...
TERÖRÜ NEFRETLE KINIYORUZ...

NEFRETLE KINIYORUZ...Terör çirken yüzünü bu kezde Cizre de gösterdi...Şırnak'ın Cizre ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına teröristler tarafından bugün bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 polisimiz şehit oldu, 78 kişi de yar...

26.08.2016

SUT Değişikliği Hakkında
SUT Değişikliği Hakkında

25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Sağlık Uygulama Tebliği’nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Tebliğe aşağıdaki linkten ul...

25.08.2016

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02/08/2016 tarih ve E875 sayılı yazılarında; Diyarbakır ili Özel Bağlar Hastanesi Ortepedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Op Dr. Samet KARABULUT’a ait hekim kaşesinin kaybolduğu, Kayseri İ...

25.08.2016

Medula Sistemi Şifre Güncelleme İşlemi Hakkında
Medula Sistemi Şifre Güncelleme İşlemi Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız, Bilgi güvenliği kapsamında, SGK ile sözleşmeli olan eczanelerimizin 1 Eylül 2016 tarihinden önce şifre güncellemesi yapmaları ve her 90 günde bir de yenilemeleri gerektiği bildirilmiş olup, detaylı bilgi aşağıdaki ...

24.08.2016

ECZANELER İÇİN STOK AFFI HK.
ECZANELER İÇİN STOK AFFI HK.

Değerli Meslektaşlarımız,03/08/2016 tarihinde yayınlanan kanun gereği Eczanelerin ellerinde bulunan stoklarının nasıl eşitleneceği konusundaki TİTCK duyurusu aşağıdaki gibidir.Bilgilerinize....Eczaneler İçin Stok Affı DuyurusuTüm Eczacıları...

24.08.2016

Eczacılara Stok Düzenleme Hakkı Getiren 6736 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı
Eczacılara Stok Düzenleme Hakkı Getiren 6736 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı konusunda Birliğimiz tarafından konunun muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüş, gör...

20.08.2016

JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞINDAN
JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞINDAN

31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin “106 ncı maddesinin 7 nci fıkrası ile er ve erbaşların sağlık hizmeti giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumun...

17.08.2016

BYETTA İLE BİRLİKTE İĞNE UCUNUN ÖDENMEMESİ HK
BYETTA İLE BİRLİKTE İĞNE UCUNUN ÖDENMEMESİ HK

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeye göre; İnsülin iğne uçları Sağlık Uygulama Tebliği 3.3.5 numaralı maddesine istinaden sadece hastanın insülin kullanması durumunda insülin dozuna uygun olarak ödenmektedir. Buna göre Eksena...

15.08.2016

2016 Mayıs Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında
2016 Mayıs Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;2016 Mayıs Ayı Hastane, Eczane ve Optik Fatura tutarlarının 15.08.2016 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı...

12.08.2016

İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KILAVUZU HK.
İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KILAVUZU HK.

Değerli Meslektaşlarımız, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün 02.08.2016 tarih ve E8528 tarihli yazılarında; “İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzlarını Müdürlükten teslim almayan eczacılarımızın listesi ekte olup 15 Ağustos 2016 tarihine ...

11.08.2016

ÖNEMLİ - GÜNLÜ
ÖNEMLİ - GÜNLÜ

Kayseri SGK tarafından Odamıza gönderilmiş olan 10.08.2016 tarih ve E4391129 sayılı yazılarında; 11.08.2016 Perşembe öğleden sonra 12.08.2016 Cuma tüm gün Melikgazi Merkez Müdürlüğünün taşınacağından bilgisayar sistemlerinin çalışmaya...

10.08.2016

SGK Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden
SGK Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden

Fethullahçı terör örgütünün hain girişiminin püskürtülmesi sırasında yaralanan gazilerin tedavileri tamamlanıncaya kadar “İlave Ücret Alınmaması” hakkındaki Kayseri SGK Sağlık İşlerinin yazıları aşağıdaki gibidir....

08.08.2016

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün 04.08.2016 tarih ve E8666 sayılı yazılarında; Bartın ilinde faaliyet göstermekte olan 226260978 tc kimlik numaralı Hüseyin Göçer ve 2130641100 tc kimlik numaralı Turabi Gezer in Rivotril Tablet ve Neuro...

08.08.2016

SGK Medula Sistemine Erişim Hakkında Duyuru
SGK Medula Sistemine Erişim Hakkında Duyuru

.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü tarafından 05.08.2016 tarihinde “Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine” başlığı altında yayımlanan duyuru şu şekildedir;05/08/2016 tarihi itibari ile Kurumumuz MEDULA u...

05.08.2016

DİJİTAL PANO AĞUSTOS AYI NÖBETLERİ
DİJİTAL PANO AĞUSTOS AYI NÖBETLERİ

NOT: Dosyalar zip lidir . zipten çıkarıp yükleyiniz.DT:01.08.2016...

01.08.2016

"IMNOVID SERT KAPSÜL (1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG)" ADLI ÜRÜNLERE İLİŞKİN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HA...

40.A.00/352413.07.2016BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINABirliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 30.06.2016 tarihli ve 46977249-510.01.10-84682 sayılı yazı ile,Sağlık mesleği mensupların...

01.08.2016

KAYIP KAŞE
KAYIP KAŞE

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 22.07.2016 tarih ve 11651 sayılı yazılarında;Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Anabilimdalı Başkanlığı Araştırma Görevlisi Dr. Gül DEMİRKAN'ın 15.07.2016 tarihinde kaşesinin...

01.08.2016

2016 Haziran Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında
2016 Haziran Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;2016 Haziran Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Eczane ve Optik Katılım Payı tutarlarının 29.07.2016 tarihinde bankaya gönder...

29.07.2016

SGK 2016 YILI TEMMUZ AYI TESLİM TARİHLERİ
SGK 2016 YILI TEMMUZ AYI TESLİM TARİHLERİ

SGK 2016 Temmuz ayı reçete teslim tarihleri ekte olup, kalem rengi MAVİ dir. SGK Kayseri Bölge tarafından Odamıza gönderilmiş olan yazıda; bölgemizde faaliyet gösteren Eczanelerimizin 1-15 tarihleri arasında sıraya konulması ve Eczanelerim...

29.07.2016

Başkandan
Başkandan

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak ve temsil ettiğimiz Eczacı Meslektaşlarımız adına bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik şuursuzca, haince yapılan bu darbe girişimine şiddetle karşı olduğumuzu bildiriyoruz...

16.07.2016

SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında
SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

14.07.2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Sağlık Uygulama Tebliği’nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmış; yine aynı Resmi Gazetede yayıml...

14.07.2016

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI OLAN ECZACILARIMIZ HK.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI OLAN ECZACILARIMIZ HK.

Değerli Meslektaşlarımız, 30/06/2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup; İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasın...

01.07.2016

SGK ‘DAN TIBBİ MALZEME FATURALARI DÜZENLEMELERİ HK.
SGK ‘DAN TIBBİ MALZEME FATURALARI DÜZENLEMELERİ HK.

Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumundan odamıza aşağıdaki yazılar gönderilmiş ve belirtilen hususlara dikkat edilmesi istenilmiştir.Bilgilerinize....Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve 79236322-10303033-E.103772 sayılı y...

30.06.2016

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HK.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HK.

Değerli Meslektaşlarımız, 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm Kamu Kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan özel iş yerleri 01 Temmuz 2016 tarihi itibari ile ilgili ...

28.06.2016