KAYIP KAŞE


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 22.07.2016 tarih ve 11651 sayılı yazılarında;

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Anabilimdalı Başkanlığı Araştırma Görevlisi Dr. Gül DEMİRKAN'ın 15.07.2016 tarihinde kaşesinin kaybolduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize....


Yayın Tarihi: 01/08/2016