07.10.2016 Tarihli SUT Değişikliği Sonrası Mevcut Raporların Geçerliliği Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17.10.2016 tarihinde “Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında“ bir duyuru yayımlanarak, mevcut raporların geçerliliği konusunda açıklama yapılmıştı.

Daha anlaşılır hale gelebilmesi için duyuruya Odamız tarafından birkaç ilave açıklama eklenmiş ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1) Tebliğin 4.2.14.C maddesinin üçüncü fıkrasının (y) bendinde “setuksimab”(Erbitux) etken maddeli ilaca ait SUT düzenlemesinde yer alan “KRAS” ibaresi “RAS” olarak değiştirilmiştir. Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

***Burda rapor (SUT un 15.10.2016 da değişen kısmı hariç) mevzuata uygunsa süresi sonuna kadar geçerli denilmektedir.

2) Aynı Tebliğ ile daha önce Ek-4/C listesinde yer alan ve yurt dışından temin edilen “pertuzumab(perjeta)”, “masitentan(opsumıt)”, “adrenalin (oto enjektör formu)(penepin gibi)” ve “nitisinon(tisinon)” etken maddeli ilaçlar Ek-4/A listesine dahil edilmiştir. Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

***Bu maddede daha önce yurtdışından temin edilen ve ödemeye giren bazı ilaçlardan bahsedilmiştir. 15.10.2016 tarihli SUT değişikliğinden önce tedavisine başlanmış ve önceki mevzuata uygun sisteme kaydedilmiş raporların süresi sonuna kadar geçerli olacağı söylenmiştir.

3) Aynı Tebliğin “4.2.16 - Doğuştan metabolik hastalıklar, Gıda allerjileri ile Çölyak Hastalığı” başlıklı maddesinde düzenlemeler yapılmış olup; 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış hastaların tedavileri devam edecek olup Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olan raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.

***Bu maddede raporları düzenleyebilecek hekimler; hastalıklar ve yaş gruplarına göre daha detaylı şekle dönüştürülmüştür. 15.10.2016 tarihi önceki mevzuata uygun düzenlenmiş raporların süreleri sonuna kadar geçerli olduğu bildirilmiştir.

4) Aynı Tebliğin “4.2.33.E– Göz Hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar” başlıklı maddesinde düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler;

“(1) Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları(restasis, depores gibi), üç göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.

(2) Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları, göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 (altı) ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.” şeklindedir.

Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak ve yeni düzenlenen SUT maddesinde belirtilen rapor sürelerini aşmamak kaydıyla raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.

***Bu maddede belirtilen göz ilaçlarında eski raporların süresi sonuna kadar geçerli olacağı söylenmiştir. Ancak rapor süresinde değişiklik varsa yeni mevzuata uyulacağı belirtilmiştir. Bu göz ilaçlarındaki yeni rapor süreleri eski raporlar için de geçerli olacaktır. (Örneğin siklosporin(restasis, depores gibi) için düzenlenen 15.10.2016 tarih öncesi tek hekimli raporlar 1 yıl geçerli sayılacaktır. 15.10.2016 tarihi ve sonrası düzenlenen siklosporin raporları sağlık kurul raporu olmalıdır.)

Aynı şekilde suni gözyaşları için düzenlenen raporlar 15.10.2016 öncesi tarihli olsa bile 6 ay süreyle geçerli sayılacaklardır.

5) Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)’nde 51 numaralı maddeye “Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kullanımında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.” cümlesi eklenmiştir.

a) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri anjiotensin reseptör blokeri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin tek bir ambalaj formunun içinde olmasını ifade etmektedir. Bu kombine ilaçların kullanılabilmesi için Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun olmak koşuluyla; kombinasyonun içinde yer alan anjiotensin reseptör blokeri ya da diğer antihipertansif ilaçlar kullanılmış ancak kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamamış olduğunun raporda belirtilmesi gerekmektedir.

b) Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce bu kombine ilaçlar ile tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

***Bu maddede bahsedilen anjiyotensin reseptör blokeri içeren kombine ilaçlarda 15.10.2016 tarihi öncesi mevzuata uygun raporların süresi sonuna kadar geçerli olacağı söylenmiştir.

Kombinasyonla kastedilenin; biri anjiyotensin reseptör blokeri diğeri antihipertansif olmak üzere birden fazla etken maddenin aynı ambalaj içerisinde bulunması olduğu açıklanmaktadır.

Ancak, hidroklorotiyazid içeren ARB grubu ilaçlarda(örneğin kandesartan+hidroklorotiyazid) monoterapi alma zorunluluğu olup olmadığı konusu net değildir. Konuyla ilgili Türk Eczacıları Birliği ile yapılan görüşmede, konunun SGK genel müdürlüğe iletildiği ve cevap beklendiği bilgisi alınmıştır.

Kayseri SGK ile yapılan sözlü görüşmede ARB+hidroklorotiyazid içeren kombine ilaçların da monoterapiden sonra kullanılabileceği yönünde bilgi alınmıştır. Genel Müdürlükten aksi yönde bir açıklama gelene dek 15.10.2016 tarihinden sonra düzenlenen tüm ARB kombine ilaç raporlarında “monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığı” ifadesinin yer alması gerekmektedir.

Bilgilerinize.


DT:20.10.2016


Yayın Tarihi: 20/10/2016