Fosfomisin (Monurol vs) Etkin Maddeleri ilaçların Sut Hükümleri


16 Haziran 2020 tarihli SUT değişikliğine istinaden (24.06.2020 tarihinden itibaren geçerli)

Ek/4E-13-28.1 maddesine “fosfomisin oral formları sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 saşe kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır” ibareleri eklenmiştir. İlgili tanı ve ICD 10 kodlarına ilişkin bilgilendirme notunu dikkatlerinize sunuyoruz. Madde gereği alt üriner sistem enfeksiyonlarında ve maksimum 2 kutu karşılanmalıdır. Ayrıca hekim tarafından “ALT İYE” tanısında veya “hastada alt üriner sistem enfeksiyon varlığı” belirtilmesiyle ödeneceği gibi aşağıdaki ICD-10 kodları içeren reçetelerin de karşılanması mümkündür.

ALT ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINI TANIMLAYAN BAZI ICD 10 KODLARI

N21: Alt üriner sistem taşı incl.sistit ve üretrit ile birlikte (N21.0,N21.1,N21.8,N21.9)

N30: Sistit (N30.0, N30.1, N30.2, N30.3, N30.4, N30.8, N30.9)

N34.0: Üretral apse

N34.1: Üretrit (spesifik olmayan)

N34.2: Üretrit (diğer)

 

 

*Açıklamada belirtilen ICD-10 kodları ile oluşturulan reçetelerde ayrıca ‘Alt Üriner Sistem Enfeksiyonu’ tanısının bulunması gerekmemektedir.

 


Yayın Tarihi: 24/06/2020