4.2.34. Maddesi MS ilaçları sut değişikliği


§ Multipl Skleroz (MS) için yapılan SUT değişikliği için yürürlülük tarihi 18.05.2020 tarihi olup değişiklik öncesi düzenlenmiş raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.

§ Beta İnterferon( REBIF), Glatiramer asetat (COPAXONE), Teriflunamide (AUBAGIO), Dimetil Fumarat (TECFIDERA), Natalizumab (TYSABRI) için EDSS skoru 5.5 ve altında ise tedaviye başlanabilir ve tedavi altında EDSS skoru 6.5 üzerinde ise tedavi sonlandırılır.

§ Fampyridin (FAMPYRA) EDSS skoru 4 ve üzerinde tedaviye başlanabilir ve tedavi altında EDSS skoru 7 ve üzerinde sonlandırılır. Belirtilen etkin maddeli müstahzarları ihtiva eden 18 Mayıs 2020 sonrası çıkan raporlar için düzenlenen reçetede güncel EDSS skoru bulunmalıdır.

§ Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ilaçlar yalnızca Fampiridin (FAMPYRA) ile kombine kullanılabilir.

§ Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ilaçların ‘Klinik İzole Sendrom’ tanısında bedeli ödenmez.

§ Fingolimod(FINGYA), Natalizumab(TYSABRI), Okrelizumab(OCREVUS), Kladridin(OCLADRA) etkin maddeli ilaçlar yüksek aktiviteli RRMS hastalarında en az bir yıl Beta İnterferon, Glatiramer asetat, Teriflunamide, Dimetil Fumarat etkin maddeli ilaçları kullanıp yanıt alınamayan ve bu durumla birlikte aşağıda belirtilen şartlardan en az 2 sinin raporda belirtilmesi durumunda bedeli karşılanır.

ü Son bir yılda en az bir atak geçirme öyküsü

ü Birbirini takip eden MRG sonuçlarında artan lezyon yükü

ü Son 6 ay içinde EDSS skorunda 0,5 puan geri dönüşümsüz artış

§ Okrelizumab (OCREVUS), Kladridin(OCLADRA), Alemtuzumab(LEMTRADA,MABCAMPATH) etkin maddeli ilaçlar EDSS skoru 7 ve altı ( 7 dahil) RRMS tanı kriterleri pozitif hastalarda da kullanılabilir.

§ Kladridin(OCLADRA) kullanımından itibaren 4 yıl içinde diğer MS ilaçlarına (Fampiridin (FAMPYRA)hariç) geçiş için Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı ilaç kullanım onayı gerekmektedir.

§ Alemtuzumab(LEMTRADA,MABCAMPATH) ilaçlar yüksek aktiviteli RRMS hastalarında en az bir yıl Fingolimod, Natalizumab, Okrelizumab, Kladridin etkin maddeli ilaçları kullanıp yanıt alınamayan ve bu durumla birlikte aşağıda belirtilen şartlardan en az 2 sinin raporda belirtilmesi durumunda bedeli karşılanır.

ü Son bir yılda en az bir atak geçirme öyküsü

ü Birbirini takip eden MRG sonuçlarında artan lezyon yükü

ü Son 6 ay içinde EDSS skorunda 0,5 puan geri dönüşümsüz artış

§ Alemtuzumab(LEMTRADA,MABCAMPATH) ) kullanımından itibaren 5 yıl içinde diğer Multipl Skleroz (MS) ilaçlarına (Fampiridin (FAMPYRA)hariç) geçiş için Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı ilaç kullanım onayı gerekmektedir.


Yayın Tarihi: 21/05/2020