Grip Aşıları Temini hakkında


Hastaların Grip Aşısı alma hakkının olup olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından e-nabız uygulaması içerisinden takip edilebilecektir.

Geri Ödeme Kapsamında olan (Vaxıgrıp Tetra ım/sc enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 0.5 ml) aşı Renkli reçete sisteminde ve Medula Eczane sisteminde elektronik ortamda kaydı yapılmış reçeteler önceki yıllarda olduğu gibi SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla karşılanabilecektir. SUT hükümlerine uygun olmayan reçeteler sadece ücretli olarak karşılanabilecektir.

 Geri ödeme kapsamında bulunmayan (Influvac® Tetra ım/sc enjeksiyonluk süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 0.5 ml) aşı eczane otomasyon sistemlerine hastanın TC Kimlik numarası işlenerek ücretli olarak karşılanmaya devam edecektir.


Yayın Tarihi: 06/10/2021