Anti-VEGF İlaçlarda Glokom Uyarı Kodu Hk.


Değerli meslektaşlarımız;

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.33.B(2) maddesine göre RVT ve SRVT tanılarında deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilaç kullanılmadan ranibizumab veya aflibersebt etkin maddeli ilaçlara geçilebilmesi için hastada glokom tanısının mevcut olması gerekmektedir. 

İlgili tanılarda düzenlenen bazı Anti-VEGF ilaç raporlarında ‘glokom riski’ veya ‘göz içi basınç artışı riski’ yazılmaktadır. Konuyla ilgili Kurumdan görüş istenmiş, SGK tarafından gönderilen yazıda ilgili raporlarda glokom varlığının glokom ya da göz içi basınç vardır şeklinde net olarak belirtilmesi veya raporda 12.01-Glokom tanı kodunun bulunması gerektiği bildirilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.Ek Dosyalar

Kurum yazısı


Yayın Tarihi: 16/11/2021