ENDİKASYON DIŞI İZİN BELGELERİ HK

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, İl Müdürlüklerine “Endikasyon dışı ilaç kullanımı hk” gönderilen yazıda, endikasyon dışı ilaç kullanım izinlerinin Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun düzenlenmediği ve konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin “4.1.4 – Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “…Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı ile mümkündür.” İbaresi yer almaktadır. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının, ilaçların ruhsatlı KÜB-KT klinik özellikleri içerisinde yer alan terapötik endikasyonları dışındaki endikasyonlarda ve pozolojisinde belirtilen tanılarla ilişkilendirilen tedavi dozları dışındaki dozlarda düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Kurum yanlış uygulamalarla ilgili birkaç örnek vermiştir:

a) Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan bir düzenleme için endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verilmesi,

(örneğin SUT da 26 kür ödeneceği belirtilen bir ilaca, 27. kür için izin belgesi düzenlenemez.)

b) Kurum tarafından henüz geri ödemesi olmayan ruhsatlı endikasyonlarda endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verilmesi,

(örneğin ilaris adlı ilacın prospektüsünde “sistemik juvenil idiopatik artrit” teşhisi bulunmasına rağmen Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almamaktadır. Bu teşhise, prospektüste yer almasına rağmen SUT da yer verilmediği için izin belgesi düzenlenemez.)

c) Bazı durumlarda basamak tedavisini atlatmaya yönelik endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verilmesi,

(örneğin 2. basamak tedavide kullanıldığında ödenecek bir ilaca,1. Basamak tedavide kullanılabilmesi için izin belgesi düzenlenemez.)

d) Bazı durumlarda Sağlık Uygulama Tebliğinde “Yatarak Tedavi”lerde kullanılması gerektiği hüküm altına alınmış bazı ilaçlar için “Ayakta Tedavi”de kulanım için endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verilmesi.

(örneğin meronem iv flakon yalnızca yatan ya da günübirlik reçetesi ile ödenir. Bu ilacın ayaktan ödenmesi için izin belgesi düzenlenemez.)

Sonuç olarak bu durumlarda çıkarılan izin belgelerinin Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun olmadığı bildirilmektedir.

Konuyla ilgili Odamız, Kayseri SGK ile gereken görüşmeleri yapmıştır. İl müdürlüklerine gönderilen yazının detayı duyurumuz ekinde yer almaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için endikasyon dışı izin belgesi ile karşılanan ilaçlarda yukarıdaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

13 Şubat 2016 - Okunma Sayısı : 13889